• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed งบประมาณ 300,000 ยูโร คิดเป็นเงินบาทไทย จำนวนทั้งสิ้น 10,947,549 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/12/2020

ประเภทของประกาศ