• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียมไทยโชตในต่างประเทศ (สัญญา 1 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียมไทยโชตในต่างประเทศ (สัญญา 1 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/10/2020

ประเภทของประกาศ