• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ สำหรับพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ สำหรับพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ สำหรับพิมพ์แผนที่ งบประมาณ 492,200.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/01/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ