• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไขทุกคำตอบในงานเสวนาออนไลน์ “ถอดรหัสไทยจะไปดวงจันทร์”

ไขทุกคำตอบในงานเสวนาออนไลน์ “ถอดรหัสไทยจะไปดวงจันทร์”

new_1.jpg

ทำไมต้องไปดวงจันทร์?
ไปอย่างไร? จะทำได้จริงไหม?
ไขทุกคำตอบในงานเสวนาออนไลน์ “ถอดรหัสไทยจะไปดวงจันทร์”
ร่วมเจาะลึกทุกประเด็นร้อนกับ “คุณสุทธิชัย หยุ่น”
3 วัน ต่อเนื่อง วันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
◉ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 19:00-20:00 น. ทาง www.facebook.com/NARITpage
#ก้าวสำคัญของไทยในเวทีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
การผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยจาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง”
- ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- รศ. ดร. สาโรช รุจิรวัตร - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- ดร. พงศธร สายสุจริต - รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
◉ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 19:00-20:00 น. ทาง www.facebook.com/NARITpage
#คนไทยได้อะไรจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
โอกาส ผลกระทบ และประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคน อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
- ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ - ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม - ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
◉ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 19:00-20:00 น. ทาง www.facebook.com/NARITpage
#กว่าจะมาเป็นดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์
พบกับ 2 ผู้จัดการโครงการพัฒนาดาวเทียมของภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ส่องเส้นทางการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ของไทย และเส้นทางสู่ดวงจันทร์ในอนาคต
- ดร. พีรพงศ์ ต่อฑีฆะ - Ph.D. (Guidance, Navigation and Control System Engineer), University of Chinese Academy of Sciences, P.R. China และผู้จัดการโครงการ TSC-Pathfinder
- ดร. พงศธร สายสุจริต - Ph.D. (Aeronautics and Astronautics), The University of Tokyo, Japan และผู้จัดการโครงการ TSC-1

วันที่ของประกาศ: 
จันทร์, 18 มกราคม 2021
หมวดหมู่ของประกาศ: