• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ใช้ข้อมูลจากระบบ COVID-19 iMap ประเมินผลการใช้งาน “ไทยชนะ”

GISTDA ใช้ข้อมูลจากระบบ COVID-19 iMap ประเมินผลการใช้งาน “ไทยชนะ”

วันนี้ (19 มกราคม 2564) ข้อมูลบางส่วนจากระบบ COVID-19 iMap ที่ GISTDA พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำเสนอในรายการแถลงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อรายงานการติดตามจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบไทยชนะจากทั่วประเทศว่าจังหวัดไหนมีการใช้ไทยชนะมากที่สุด และกิจกรรมหรือกิจการใดที่มีการประเมินจากพี่น้องประชาชนในระดับดีที่สุด โดยเราจัดทำเป็น TOP5 มาให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ว่าแต่จะมีที่ไหนอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับ
• จำนวนกิจกรรมหรือกิจการที่ลงทะเบียนระบบไทยชนะมีทั้งสิ้น 388,997 แห่ง
• ทุกกิจกรรมหรือกิจการมีประชาชนประเมินในระดับดีที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.93 (เต็ม5)
• 5 จังหวัดที่ประชาชนเข้าใช้ระบบไทยชนะและประเมินกิจกรรมหรือกิจการในระดับดีที่สุด
อันดับ 1 – นครปฐม 72.07%
อันดับ 2 – ระยอง 70.78%
อันดับ 3 – ชลบุรี 70.24%
อันดับ 4 – นนทบุรี 69.38%
อันดับ 5 – กรุงเทพมหานคร 68.61%
• กิจกรรมหรือกิจการที่ประชาชนประเมินในระดับดีที่สุด ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ/ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม/ หน่วยงานและสถานที่ราชการ/ ร้านจำหน่ายอาหาร/ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา/ อาคารสำนักงานหรือออฟฟิศ/ ห้างสรรพสินค้า/ รถเมล์ เป็นต้น
ข้อมูลทั้งหมดนี้ ถือเป็นข้อมูลสำคัญอย่างมากในช่วงเวลานี้ เพื่อการติดตามและควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ตามมาตรการของรัฐ อีกทั้งช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
จากนี้ไป แอดมินค่อนข้างมั่นใจว่าจังหวัดอื่นๆ จะเข้าใช้ระบบไทยชนะมากขึ้น เพื่อให้แซงหน้า 5 จังหวัดที่กล่าวถึงก็เป็นได้ครับ เพียงท่านช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบไทยชนะในทุกที่ ซึ่งข้อมูลที่ทุกท่านเชคอินนั้น ระบบ COVID-19 iMap จะนำมาวิเคราะห์และประมวลผลให้กับทาง ศบค. เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานในระยะต่อๆไป นั้นเองครับ
หมายเหตุ*** ระบบ COVID-19 iMap เป็นระบบที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นแฟลตฟอร์มเชิงภูมิสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉิน จากหลายหน่วยงานมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก “ระบบไทยชนะ” มาร่วมแสดงผลในเชิงพื้นที่ร่วมกับการรายงานเชิงสถิติ เพื่อบริการสนับสนุนเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ในภารกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข ระบบนี้จะมีการรายงานผลการติดตามสถานการณ์รายชั่วโมง รายวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ โดยผู้บริหารทั้งส่วนกลางในระดับนโยบาย และส่วนปฏิบัติงานระดับจังหวัด สามารถเข้ามาติดตาม ตรวจสอบ วางแผน และประเมินสถานการณ์ และมาตรการที่กำหนดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #mhesi #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ไทยชนะ #ศบค #แถลงสถานการณ์COVID19 #iMap #เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ #มาตรการของรัฐ #โควิด19 #โคโรน่าไวรัส #โรคอุบัติใหม่ #ไวรัส