• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างที่ปรึกษาวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการการใช้งานห้วงอากาศระดับต่ำ โดยวิธีคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการการใช้งานห้วงอากาศระดับต่ำ โดยวิธีคัดเลือก

ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
27/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ