• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ