• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-1) งบประมาณ 154,980.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ