• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างพัฒนาต้นแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟป่า โดยวิธีคัดเลือก

จ้างพัฒนาต้นแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟป่า โดยวิธีคัดเลือก

ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/01/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ