• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำหรับระบบ MMGS system Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64027200528 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำหรับระบบ MMGS system Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64027200528 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำหรับระบบ MMGS system Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ