• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เดินหน้าหารือ TRUE พร้อมจับมือทำงานร่วมกันภายใต้ GIS for agriculture

GISTDA เดินหน้าหารือ TRUE พร้อมจับมือทำงานร่วมกันภายใต้ GIS for agriculture

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายตติยะ ชื่นตระกูล และนางกานดาศรี  ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ  GISTDA และนางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นำทีมเข้าเยี่ยมชม True Digital Group ณ True Digital Park พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาในภาคการเกษตรรวมถึงด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ