• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทำไมวันก่อนเมืองกาญจุดความร้อนสูงสุดในประเทศ...

ทำไมวันก่อนเมืองกาญจุดความร้อนสูงสุดในประเทศ...

hotspot_kanchanaburi_28feb2021.jpg

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ระบุว่า จุดความร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรี วานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564) วันเดียวสูงสุดกว่า 646 จุด ซึ่งส่วนใหญ่พบในเขตป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์

การเกิดจุดความร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรี มีปัจจัยด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เชื้อเพลิง อากาศ  และลักษณะภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าแดง และป่าไผ่ ซึ่งปัจจุบันป่าแต่ละประเภทมีจำนวนน้อยลง  รวมทั้งช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งทำให้ป่าไม้ที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งแห้งแล้งไปอีก ความชื้นในดินก็ลดน้อยลง (ไม่แน่ใจว่า ถ้าใส่เรื่องวิถีชีวิตของคนที่หาของป่าจะอ่อนไหวไหม) อีกทั้ง คาดว่าในช่วงวันดังกล่าวอาจมีการเผาไหม้ในพื้นที่หลายจุด

การใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ถือเป็นการเช็คข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้างครับ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องกับการประเมินพื้นที่เสี่ยงในช่วง 7 วัน (22 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ จ.กาญจนบุรี เป็นอีก 1 ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าครับผม