• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Attitude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2564 - 16 มี.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Attitude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2564 - 16 มี.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2021

ประเภทของประกาศ