• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA..ร่วมติดตาม ชี้เป้าผักตบชวา

GISTDA..ร่วมติดตาม ชี้เป้าผักตบชวา

11 มี.ค.64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและแนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีการเก็บใหญ่และเก็บเล็ก ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เห็นชอบ แนวทางการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA มาใช้ในการติดตามพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของผักตบชวา โดยเน้นในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 19 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีผักตบชวาสะสมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผนในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และยั่งยืนต่อไป

Tags: