• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ. งบประมาณ 895,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ