• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2564 และกำหนดดูรถยนต์ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. - 10.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ประกาศ)

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2564 และกำหนดดูรถยนต์ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. - 10.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ประกาศ)

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2564 และกำหนดดูรถยนต์ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. - 10.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ประกาศ)
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลขาย
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ