• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

GISTDA เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

25 มีนาคม 2564  นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมคณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผู้บัญชาการ ศปอว.ทอ. และคณะเป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย ต่างร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภารกิจ และโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ อาทิ NAPA SAT และ THEOS-2 และร่วมหาแนวความคิด และแผนการ ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านดาวเทียมของไทย เพื่อใช้ในด้านพลเรือนและด้านของความมั่นคง ผนวกรวมกันในอนาคตอันใกล้  ตลอดจนการดำเนินการทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคต