• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้อง server และเครือข่ายของ สทอภ. (บางเขน)

ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้อง server และเครือข่ายของ สทอภ. (บางเขน)

วงเงิน 750,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
26/11/2014

ประเภทของประกาศ