• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างซ่อมแซมอาคาร Vertical View, อาคารโรงจัดเก็บขยะ, อาคารควบคุมดาวเทียม THEOS และอาคาร Vertex View โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมอาคาร Vertical View, อาคารโรงจัดเก็บขยะ, อาคารควบคุมดาวเทียม THEOS และอาคาร Vertex View โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/03/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ