• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ep 4 ในตอน "คนหลังม่าน"
พบกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ