• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เยี่ยมชมบริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด 1 ในบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม Aerospace

GISTDA เยี่ยมชมบริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด 1 ในบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม Aerospace

   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะได้เข้าหารือและเยี่ยมชมบริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CMTH อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในเรื่องของการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย Clustering Aerospace และความร่วมมือในการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมในอนาคต
     ตามที่ บริษัท CMTH ได้มีการเข้าร่วมโครงการ In-country Manufacturing program ของ GISTDA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรฐานและเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียม และ เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม Aerospace อย่างเต็มตัว บริษัท CMTH มีความเชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ด้านการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้วัสดุ Composite ด้านการทดสอบ และด้าน Inspection ชิ้นส่วน โดยแยกประเภทการของผลิตภัณฑ์ดังนี้
1. ที่นั่งในชั้นธุรกิจของเครื่องบิน
2. ชิ้นส่วนของโดรน
3. ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
4. ที่นั่งในรถไฟ
5. อุปกรณ์ทางการแพทย์
6. สิ้นค้าอุปโภคอื่นๆ เช่น กรอบแว่น, ฝากล้องวิดีโอ เป็นต้น 
    นอกจากนี้ทางบริษัทกำลังลงทุน Plant การผลิต สำหรับงาน Aerospace โดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 ปี ดังนั้น สทอภ. มีความร่วมมือกับบริษัท CMTH เพื่อผลักดันให้เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมในระดับ Tier-1 ภายใต้โครงการ In country manufacturing program และการพัฒนาดาวเทียมของประเทศไทยดวงถัดไปในอนาคต