• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดและห้อง imaginering center ชั้น 6 (รับซอง 26 พ.ย.-8 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดและห้อง imaginering center ชั้น 6 (รับซอง 26 พ.ย.-8 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดและห้อง imaginering center ชั้น 6
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ