• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
05/04/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ