• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์ PM2.5 ปี64

สถานการณ์ PM2.5 ปี64

banner_fire_2021-08_0.png

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

_______________________________________

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

อากาศดีรับช่วงบ่าย

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบค่า AQI มากสุดที่ระดับ 40 เท่านั้นซึ่งยังคงอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี สาเหตุหลักมาจากมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองลดน้อยลง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm14.jpg

_______________________________________

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณภาพอากาศดีเช่นกัน สูงสุดพบค่า AQI ไม่เกินระดับ 35 ที่จังหวัด #สกลนคร #กาฬสินธุ์ ในส่วนจังหวัด #น่าน ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดวานนี้ พบค่า AQI อยู่ในระดับ 31 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หลายพื้นที่จึงได้รับอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองลดลงเป็นอย่างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm13.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

อากาศดีๆ ช่วงเที่ยงวันนี้
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบค่า AQI มากสุดเพียงที่ระดับ 28 เท่านั้นซึ่งยังคงอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี สาเหตุที่ช่วงนี้คุณภาพอากาศดีหลักๆมาจากพายุฝนฟ้าคะนองที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองลดน้อยลง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_12.jpg

_______________________________________

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

อากาศยังคงดีอย่างต่อเนื่อง
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศ ดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) อยู่บ้างเล็กน้อย ในจังหวัด #สกลนคร พบค่า AQI  ในระดับ 39  ส่วนคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพอากาศที่ดีเช่นกัน โดยค่า AQI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับไม่เกิน 30 ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย
.                    
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_11.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

อากาศบ่ายนี้..สดชื่นได้อีก
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00 น พบคุณภาพอากาศ ดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้างเล็กน้อย ในจังหวัด #กาฬสินธุ์ และ #นครพนม พบค่า AQI ที่เท่ากัน ในระดับ 40  ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพอากาศที่ดีเช่นกัน โดยค่า AQI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับไม่เกิน 38 สืบเนื่องมาจากในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองลดน้อยลง 
.                    
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_1300_1005.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

บ่ายอาทิตย์ อากาศดี๊..ดีย์

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น วันนี้คุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมยังคงค่อนข้างดี-ดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า)  ซึ่งค่า AQI ที่พบทั้งประเทศสูงสุดเพียงระดับ 39 เท่านั้น (อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางสีเหลือง) พบในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สิ่งที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศดีในช่วงนี้ หลักๆเลยเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ในขณะนี้ ถึงแม้ว่ากระแสลมเกือบทุกภูมิภาคจะค่อนข้างอ่อน แต่ฝนที่ตกลงมาสามารถช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี ยกเว้นบริเวณภาคใต้ของไทยที่มีกำลังลมค่อนข้างแรง                              
.                    
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

9_5_64.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
สดชื่นรับช่วงเที่ยง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น วันนี้คุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดไม่เกินระดับ 46  สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดีมาจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง และความกดอากาศสูง จึงทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
.                    
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

05346e49-9214-412d-b490-17aa2480509a.jpeg

 

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ชื่นใจ ... ได้สัมผัสอากาศดีๆช่วงบ่ายนี้

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบค่า AQI มากสุดเพียงที่ระดับ 34 เท่านั้นซึ่งยังคงอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี สาเหตุที่ช่วงนี้คุณภาพอากาศดีหลักๆมาจากพายุฝนฟ้าคะนองที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองลดน้อยลง        
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

himawari_pm25_20210507_1400-02.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

อากาศที่สดใสของบ่ายวันนี้

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า)  รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณภาพอากาศที่ดี แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในเขตคลองเตยที่พบ AQI43 จากภาพจะเห็นได้ว่าที่ทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศที่ดีอันเนื่องมาจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้ลดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

6.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้างเล็กน้อย ในจังหวัด #เชียงใหม่  พบค่า AQI ที่ระดับ 47  รองลงมาเป็น จังหวัด #ร้อยเอ็ด และ #อุบลราชธานี  ที่ระดับ 44 เท่ากัน  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจุดความร้อนในพื้นที่  ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณภาพอากาศดีเช่นกัน โดยค่า AQI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับไม่เกิน  40  ประกอบกับระยะนี้ ประเทศไทยมีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่น้อย
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

 

050564jpg-01.jpg

 

_______________________________________

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า)  รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณภาพอากาศดีเช่นกัน สูงสุดพบค่า AQI ไม่เกินระดับ 46 เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้ลดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ลง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
..
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

himawari_pm25_20210504_1100.jpg

 

_______________________________________

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.   พบคุณภาพอากาศทั้งประเทศ ดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) โดยพบค่า AQI สูงสุดไม่เกินระดับ 35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี อากาศสดชื่นและดีแบบนี้ เพราะได้รับอิทธพลจาก บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้  ลมใต้ และ ลมตะวันออก พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดฝนตก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

0305.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  เที่ยงวันนี้คุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดไม่เกินระดับ 41  สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดีมาจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง และความกดอากาศสูง หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
.                    
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
..
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_3002_0.jpg

_______________________________________

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  บ่ายวันนี้คุณภาพอากาศ PM 2.5 ดี๊..ดี..
สดชื่นเป็นอย่างมาก คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีคุณภาพอากาศดีเช่นกัน สูงสุดพบค่า AQI ไม่เกินระดับ 34
ซึ่งเช้านี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำกันลดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5   
.                    
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
..
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_01_new.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 30 เมษายน 2564  ในบ่ายของวันนี้ คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า)  โดยค่าคุณภาพอากาศในภาพรวมทั้งประเทศมีค่า AQI  อยู่ต่ำกว่าระดับ 35 ซึ่งอาจจะเป็นผลจากหลายพื้นที่ของทั้งประเทศมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
..
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_30_0.jpg

_______________________________________

วันที่ 29 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 29 เมษายน 2564  ในเที่ยงวันนี้ คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า)  โดยค่าคุณภาพอากาศในภาพรวมทั้งประเทศนั้น ค่า AQI  อยู่ต่ำกว่าระดับ 35 ซึ่งในระยะนี้หลายพื้นที่ในประเทศ เกิดฝนฟ้าคะนอง ประกอบกับสถานการณ์จุดความร้อนในประเทศมีไม่มากนัก ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองลดน้อยลงไปด้วย
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_29_1.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ช่วงเทียงวันนี้ คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) โดยพบค่า AQI สูงสุดในจังหวัดกรุงเทพมหานครในระดับที่ 36 เท่านั้น  สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดี เกิดจากมีพายุฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะตอนบนของประเทศ โดยหลายพื้นที่มีลูกเห็บตก และลมกระโชกแรง ทำให้ลดการสะสมของฝุ่งละอองในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

 

pm_28_1.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 27 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั่วทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) โดยพบค่า AQI41 สูงที่สุดของวันนี้อยู่ จังหวัด #เชียงใหม่ ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่อาจช่วยให้การสะสมของฝุ่นละอองลดน้อยลง

.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

pm_27_0900.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 26 เมษายน 2564

บ่ายนี้อากาศดีขึ้น กว่าเมื่อวาน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณจังหวัด #สกลนคร  ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดที่ 60 ในอำเภอ เมือง จังหวัด #สกลนคร สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ให้เห็นในบริเวณจังหวัด #เชียงราย #เชียงใหม่ #อุตรดิตถ์  #ขอนแก่น #นครพนม #กาฬสินธุ์ #ร้อยเอ็ด #อุบลราชธานี พบค่า AQI รองลงมาที่ระดับ 50  ในอำเภอ แม่สาย จังหวัด#เชียงราย และ#กาฬสินธุ์ ประกอบกับในช่วงนี้พื้นที่บริเวณภาคเหนือ มีจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง แต่โดยภาพรวมของประเทศนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า)
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด
เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

s_3031136.jpg

_______________________________________

วันที่ 25 เมษายน 2564

เที่ยงวันนี้...เหนือ ตะวันตก PM 2.5 กลับมาอีกแล้ว
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มีค่า AQI สูงถึงระดับ 94  ภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก พบคุณภาพอากาศส่วนใหญ่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในหลายจังหวัด ส่วนพื้นที่กรุงเทพเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ดี (สีเขียว-สีฟ้า) เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดเข้ามาช่วยให้ฝุ่นละอองไม่เกิดการสะสมตัวในพื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ ค่า AQI ที่พบสูงสุดในพื้นที่นี้ เพียงระดับ 35 เท่านั้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ดี
.
คุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกสอดคล้องกับปริมาณจุดความร้อนที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้หมอกควันเกิดการสะสมตัวในอากาศอีกครั้ง ประกอบกับกำลังลมในพื้นที่ที่ค่อนข้างอ่อนและทรงตัวทำให้ปริมาณฝุ่นละอองสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นในบริเวณที่เกิดจุดความร้อนและพื้นที่ใกล้เคียง โควิด19 ก็ต้องระวัง PM 2.5 ก็ต้องระวังเช่นกันอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

25.jpeg

_______________________________________

วันที่ 24 เมษายน 2564

คุณภาพอากาศเที่ยงวันนี้ เชียงราย เชียงใหม่ น่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศที่ผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือในพื้นที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มีค่า AQI สูงถึง 145 และ อ.ฟาง จ.เชียงใหม่ AQI107 สลับกับคุณอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางจังหวัด ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ดี (สีฟ้า) ที่พบค่า AQI ไม่เกิน 35

.

จากภาพจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือเริ่มจะมีคุณภาพอากาศที่ไม่สู้ดีนัก อันเนื่องมาจากจุดความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ทำให้เกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือที่รับผลกระทบจากคุณภาพอากาศดังกล่าว
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

24.jpeg

_______________________________________

วันที่ 23 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  และคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือ) กระจายตัวอยู่ที่บริเวณภาคเหนือ โดยพื้นที่ของจังหวัด #เชียงราย พบค่า AQI มากที่สุดที่ระดับ 136 รองลงมาที่ จังหวัด #แม่ฮ่องสอน และ #เชียงใหม่ พบค่า AQI 49  ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากการพบจุดความร้อนจำนวนมากที่ภาคเหนือ  ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศดีสี (เขียว-ฟ้า)  เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_23.jpg

_______________________________________

วันที่ 22 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ให้เห็นในบริเวณจังหวัด #เชียงใหม่ #เชียงราย #ตาก ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดที่ 90 ในอำเภอ #แม่สาย จังหวัด #เชียงราย รองลงมาพบค่า AQI ที่ระดับ 54 ในอำเภอ #ฝาง จังหวัด #เชียงใหม่ ประกอบกับจุดความร้อนวานนี้ที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ซึ่งพบจุดความร้อนมากที่สุดของประเทศอาจส่งผลให้จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก และในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง แต่โดยภาพรวมของประเทศนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า)
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_22.jpg

_______________________________________

วันที่ 21 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในอำเภอ #แม่สาย จังหวัด #เชียงราย ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งพบค่า AQI ที่ระดับ 55 คาดการณ์ว่าเป็นผลกระทบของจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน และในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่อาจช่วยให้การสะสมของฝุ่นละอองลดน้อยลงไปบ้าง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_21.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 20 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. เที่ยงวันนี้คุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) เฉลี่ยค่า AQI ไม่เกิน 30 โดยพบค่า AQI สูงสุดทั้งประเทศพบในจังหวัดเชียงราย AQI ระดับ 37 เท่านั้น สาเหตุมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีฝนตก ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่น่าไว้วางใจ การออกจากบ้านหรือแม้แต่อยู่ภายในอาคารช่วงนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ กันด้วยนะครับ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_20.jpg

_______________________________________

วันที่ 19 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ช่วงบ่ายวันนี้คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) สดชื่นกันถ้วนหน้า โดยพบค่า AQI สูงสุดทั้งประเทศพบในจังหวัดอุบลราชธานีเพียงระดับ 35 เท่านั้น แต่ก็ยังอยู่ในคุณภาพอากาศดี สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดีอย่างต่อเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง และความกดอากาศสูง หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ออกจากบ้านหรือแม้แต่อยู่ภายในอาคารช่วงนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
.                     
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_19.jpg

_______________________________________

วันที่ 18 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ช่วงบ่ายวันนี้คุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) เฉลี่ยค่า AQI ไม่เกิน 30 แต่ก็ยังคงค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง)ในส่วนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่พบค่า AQI46 สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาเกือบทั่วภูมิภาคของประเทศไทยจึงทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ถึงช่วงนี้อากาศดี แต่ทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_18_0.jpg

_______________________________________

วันที่ 17 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ครอบคลุมพื้นที่ส่วนมากของทั้งประเทศ
และเริ่มเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กลับมาปรากฎให้เห็นอยู่บ้างในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่อำเภอ #แม่สาย จังหวัด #เชียงราย ที่ระดับ 63 แต่ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น อาจจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองลงไปได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

174015486_10158906572206265_5029835096464391782_n.jpg

_______________________________________

วันที่ 16 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น.

หลังจากหยุดยาว PM ก็เริ่มกลับมา
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ แต่เนื่องจากวันหยุดยาวหมดลง ค่าคุณภาพอากาศก็เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่ของภาคเหนือพบค่าคุณภาพที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) สลับกับ ค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่พบค่า AQI มากที่สุดที่ระดับ 82 #เชียงราย ที่ระดับ 57 และ #เชียงใหม่ ที่ระดับ 37  ประกอบกับจุดความร้อนวานนี้ที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ซึ่งพบจุดความร้อนมากที่สุดของประเทศอาจส่งผลให้จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

174486576_10158904427281265_890698367584768978_n.jpg

_______________________________________

วันที่ 15 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

ติดตามคุณภาพอากาศเช้าวันนี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ แต่ที่ภาคเหนือบริเวณตะเข็บชายแดน พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุภาพ โดยพบ ค่าAQI 54 ที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน และ  ค่าAQI 53 ที่จังหวัด #เชียงราย อาจเป็นผลมาจากการเผาไหม้ของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ ดูน้อยลง

15_04.jpg

_______________________________________

วันที่ 14 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

อากาศดี ดี ในวันครอบครัว....

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  เช้านี้ทุกพื้นที่ของประเทศปกคลุมไปด้วยคุณภาพอากาศดี ( ฟ้า - เขียว ) ต้อนรับวันหยุดยาว
เนื่องจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกเกือบทุกภูมิภาค ส่วนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีแค่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่พบค่าอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) AQI อยู่ที่ระดับ 58 และยังมีค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) ที่จังหวัด#นครพนม AQI อยู่ที่ระดับ 43
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ
4969460f-e731-47ef-be6e-64984cfeba06.jpeg

 

 

_______________________________________

วันที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เช้านี้ทุกพื้นที่ของประเทศปกคลุมไปด้วยคุณภาพอากาศดี ( ฟ้า - เขียว ) ต้อนรับวันหยุดยาวสงกรานต์ โดยบางพื้นที่มีฝนตกร่วมด้วย จากคุณภาพอากาศดังกล่าวโดยเฉพาะทางภาคเหนือช่วงนี้เริ่มยิ้มได้แล้วจะได้สัมผัสอากาศที่สดชื่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประหนึ่งว่า "ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก" ยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 90 เปอร์เซ็นต์พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน เว้นเพียงบริเวณถนนเขตดินแดงที่พบค่าอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) AQI อยู่ที่ระดับ 58
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ ดูน้อยลง

pm113.jpg

_______________________________________

วันที่ 12 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

ช่วงบ่ายวันนี้..สภาพอากาศยังแจ่มใส

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ช่วงบ่ายคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) และก็ยังเป็นเขตพื้นที่ของดินแดง ที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง)โดยมีค่า AQI 47 เหมือนกับช่วงเช้าที่ผ่านมา ช่วงนี้อากาศดีแต่ทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ ล้างมือบ่อยๆ แล้วเราจะผ่านช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ไปด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ ดูน้อยลง

 

pm1214.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 12 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

สวัสดีวันหยุดกับคุณภาพอากาศที่สดใส...ทั้งประเทศ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงค่าคุณภาพอากาศของเช้าวันนี้ดีทุกภูมิภาคของประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าหลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศที่แจ่มใส อันเนื่องมาจากผลของพายุฤดูร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกเกือบทุกภูมิภาค มีค่า AQI เฉลี่ยแต่ละพื้นที่ไม่เกิน 37 แต่ก็ยังมีค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) กระจายตัวอยู่เล็กน้อยในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพื้นที่ที่พบค่า AQI 47 เป็นพื้นที่ของเขตดินแดง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ ดูน้อยลง

pm1209.jpg

_______________________________________

วันที่ 11 เมษายน 2564
เวลา 15.00 น.

คุณภาพอากาศบ่ายนี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
พบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้จะพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ให้เห็นอยู่บ้างบริเวณภาคกลาง ซึ่งพบค่า AQI ที่ระดับ 51 ในบางพื้นที่ของจังหวัด #พระนครศรีอยุธยา และที่ระดับ 50  ในบางพื้นที่ของจังหวัด #สระบุรี

ซึ่งในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีลมแรงขึ้น และมีฝนตกลงมา ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

15-01.jpg

_______________________________________

วันที่ 11 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

อากาศดีอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในภาพรวมช่วงเช้าของวันนี้ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า) ในหลายพื้นที่ และค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) กระจายตัวอยู่เล็กน้อย แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด #สระบุรี ค่า AQI ที่ระดับ 51
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

11-01.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 10 เมษายน 2564
เวลา 11.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ในภาพรวมช่วงเช้าของวันนี้ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ในหลายพื้นที่ 
แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ อำเภอเมือง จังหวัด #สุพรรณบุรี ค่า AQI ที่ระดับ 54  อำเภอเมือง จังหวัด #สระบุรี  ค่า AQI ที่ระดับ 53  และ อำเภอแม่สาย จังหวัด #เชียงราย ค่า AQI ที่ระดับ 51

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

himawari_pm25_20210410_1100-02.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 15.00 น.

บ่ายนี้..อากาศดี พร้อมสายฝนชุ่มฉ่ำ

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 1.00 น. พบคุณภาพอากาศดี  (เขียว-ฟ้า) ทั่วประเทศ  ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

pm_09_1500.jpg

_______________________________________

วันที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

คุณภาพอากาศเช้านี้
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ในภาพรวมช่วงเช้าของวันนี้ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ในหลายพื้นที่ แต่ก็ยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบค่า AQI 63 สูงสุดที่จังหวัด #อุบลราชธานี  รองลงมา AQI54 ที่ #กาฬสินธุ์   ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีเพียงบางพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศปลานกลาง โดยพบค่า AQI44 สูงสุดในเขตดินแดง และ ต่ำสุด AQI17  ในอำเภอปากเกร็ด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

thamphaaph_himawari_new_09.jpg

_______________________________________

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

บ่ายนี้..อากาศก็ยังคงแจ่มใส
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
หลายพื้นที่ของประเทศพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) โดยช่วงบ่ายนี้พบคุณภาพอากาศดีประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ เพราะในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมา และภาพรวมของกระแสลมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งส่งผลให้เกิดการพัดพาฝุ่นละอองกระจายตัวไม่ให้เกิดการสะสมกัน
ด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ่ายดีก็ยังมีสภาพอากาศที่ดีต่อเนื่องแต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยพื้นที่ที่พบคือเขตลาดพร้าวที่มีค่า AQI อยู่ที่ 51
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_8_1400.jpg

_______________________________________

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

เช้าวันนี้..อากาศสดชื่น
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ภาพรวมเช้านี้ หลายพื้นที่ค่อนข้างสดชื่นโดยพบค่าคุณภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) เนื่องมาจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาในเกือบทุกพื้นที่ ส่งผลให้สภาพอากาศไม่สะสม ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ก็พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีเพียงพื้นที่ของเขตปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยพบค่า AQI อยู่ที่ 57
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_8.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

บ่ายนี้อะไรไม่ดี แต่อากาศดีนะ
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  บ่ายวันนี้อากาศยังคงดีอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เริ่มจะได้ยิ้มได้กันบ้าง หลังจากที่ประสพกับปัญหา PM2.5 มาอย่างยาวนาน ภาพรวมทั้งประเทศช่วงบ่ายนี้พบคุณภาพอากาศดีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนภาพรวมของกระแสลมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งส่งผลให้เกิดการพัดพาฝุ่นละอองกระจายตัวไม่ให้เกิดการสะสมกันแล้วยังช่วยให้อากาศค่อนข้างเย็นสบายอีกด้วย
ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ่ายดีก็ยังมีสภาพอากาศที่ดีต่อเนื่องเว้นแต่บริเวณพื้นที่ถนนดินแดงเท่านั้นที่ยังคงพบค่า PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  เหมือนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยพบค่า AQI อยู่ที่ 51
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_7_1400.jpg

_______________________________________

วันที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

เช้านี้..อากาศดี๊ดี..!!
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ภาพรวมเช้านี้ หลายพื้นที่ค่อนข้างสดชื่นโดยพบค่าคุณภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) เนื่องมาจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่บ้างในเช้านี้ ประกอบกับมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาในเกือบทุกพื้นที่ ส่งผลให้อากาศไม่สะสมตัวกัน อากาศค่อนข้างเย็นสบายที่สำคัญช่วงนี้สามารถหายใจได้อย่างเต็มปอด แต่ถึงอย่างไรก็อย่าไว้วางใจมากนักควรสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเพราะการแพร่ระบาดของโคววิด 19 กำลังกลับมาอีกแล้วในหลายพื้นที่ ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ก็พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีเพียงพื้นที่ถนนดินแดงเท่านั้นที่พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยพบค่า AQI อยู่ที่ 55
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_7.jpg

 

 

 

_______________________________________

วันที่ 6 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

อากาศเช้านี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ในภาพรวมช่วงเช้านี้ ของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตกกระจายตัวลงมาเป็นหย่อมๆ แต่ก็ยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และบางพื้นที่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นผลมาบางพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ทั้งนี้กทม. และปริมณฑล ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละออง อยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพอากาศวันนี้พื้นที่ของภาคเหนือมากสุดที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าถึง AQI 60 และพื้นที่จังหวัดตาก มีคุณภาพอากาศดีพบค่า AQI 8 ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพ พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีค่า AQI 66ในเขตวังทองหลาง และพบคุณภาพอากาศดีที่มีค่า AQI 25ในเขตพญาไท และยานนาวา
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

168505431_10158880659101265_7151995444916488294_n_0.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

จากสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ของประเทศ  ส่งผลให้จุดความร้อน และ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง
.
GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เช้านี้พบว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของวันที่ 5 เมษายน 2564  เช้านี้ เวลา 09.00 น. พบคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุภาพ (สีแดง) ในบางพื้นที่ที่ภาคเหนือ และคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยมีพื้นที่เพียง 2 จังหวัดเท่านั้น ที่พบค่า AQI สูงเกินมาตรฐาน ได้แก่  #แม่ฮ่องสอน AQI 162 รองลงมาที่ #เชียงราย AQI 113  สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศค่อนข้างดีหลายพื้นที่  สาเหตุมาจากประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

05_04_0900.jpg

_______________________________________

วันที่ 4 เมษายน 2564

 ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. พบพื้นที่ภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และบางพื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด #เชียงราย พบค่า AQI ค่อนข้างสูงอยู่ที่ระดับ 246 ส่วนค่า AQI ที่พบต่ำสุดในภาคเหนืออยู่ที่ 22 ในพื้นที่จังหวัด #กำแพงเพชร ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีค่าคุณภาพอากาศดีให้เห็นในจังหวัดหนองคายที่ค่า AQI ต่ำสุดที่ 6

.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

0405.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 3 เมษายน 2564
เวลา 15.00 น.
ติดตามค่า PM2.5 บ่ายนี้

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ติดตามสถานการณ์ PM2.5  ของวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 

พบว่าพื้นที่ทางภาคเหนือ ยังปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง-สีแดงเข้ม) เกือบทั่วทั้งภูมิภาค โดยพื้นที่ 3 อันดับทางภาคเหนือที่พบค่า AQI สูงเกินมาตรฐาน ได้แก่ อำเภอแม่สาย #เชียงราย AQI 370 อำเภอแม่แจ่ม #เชียงใหม่ AQI 195 และ อำเภอเมือง #แม่ฮ่องสอน AQI 148 แอดมินขอส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ  ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ มีการสะสมของฝุ่นละอองเล็กน้อยถึงปานกลาง  
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

0304_1500.jpg

_______________________________________

วันที่ 3 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
ติดตามค่า PM2.5 เช้านี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  พบว่าพื้นที่ของภาคเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง-แดงเข้ม) เกือบทั่วทั้งภาค  โดยเฉพาะในพื้นของจังหวัด #เชียงราย ที่พบค่า AQI สูงถึง 381 รองลงมา AQI 163 ในพื้นที่ของ #เชียงใหม่  และ AQI 121 ที่ #แม่ฮ่องสอน   ตามลำดับ ส่วนพื้นที่พบค่า AQI ต่ำสุด 29 อยู่ที่ #เพชรบูรณ์ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ภาคเหนือยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นผลมาจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีมาก
.
สำหรับค่าคุณภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ โดยพบค่า AQI มากที่สุด 65 อยู่ที่จังหวัด #บึงกาฬ ส่วนของค่า AQI ต่ำสุด 20 ในพื้นที่ของจังหวัด #นครราชสีมา ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ มีการสะสมของฝุ่นละอองเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะ บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ พบคุณภาพอากาศค่อนข้างดีหลายพื้นที่
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

0304_0900.jpg

_______________________________________

วันที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. พบพื้นที่ภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และบางพื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด #เชียงราย พบค่า AQI ค่อนข้างสูงอยู่ที่ระดับ 319 ส่วนค่า AQI ที่พบต่ำสุดในภาคเหนืออยู่ที่ 44 ในพื้นที่จังหวัด #อุทัยธานี  ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

 

020464.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 2 เมษายน 2564
จากสถานการณ์ไฟป่าทางภาคเหนือ ส่งผลให้หลายพื้นบริเวณทางภาคเหนือ พบกับจุดความร้อนและฝุ่นที่เพิ่มขึ้น

GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เช้านี้พบว่า... ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 2 เมษายน 2564 ในเช้านี้ช่วงเวลา 09.00 น.   พบพื้นที่ภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และพบบางพื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด # เชียงราย พบค่า  AQI สูงถึง 313 และต่ำสุดในภาคเหนืออยู่ที่ #เพชรบูรณ์ พบค่า  AQI 49 สำหรับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในส่วนพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ พบคุณภาพอากาศค่อนข้างดีหลายพื้นที่
.
ส่วนปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นวานนี้ 1 เมษายน โดยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศจำนวน 1,674 จุด โดยที่ภาคเหนือพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 1,311 จุด  และพบมากในพื้นที่ของ จังหวัด #เชียงใหม่ 333 จุด รองลงมา #น่าน 159 จุด และ #แม่ฮ่องสอน 151 จุด ตามลำดับ ซึ่งจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้
.
สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้ง โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งถึง 5,012 จุด รองลงมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  3,615 จุด ตามลำดับ ตามลำดับ โดยสถานการณ์ของจุดความร้อนที่พบจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ที่ลอยข้ามแดนเข้ามาได้ โดยเฉพาะวันนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และค่า AQI สูง เกิน 100
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th และ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

01.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 1 เมษายน 2564
ติดตาม PM

.
GISTDA ได้ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  ของวันที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. จนถึง ช่วงบ่าย 2 โมง

พบปริมาณฝุ่นในช่วงบ่ายเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะทางภาคเหนือ จากภาพจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศที่มีปริมาณเบาบางลง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

20210401_time2.gif

 

_______________________________________

วันที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.

ภาคเหนือเช้านี้ ยังคงเต็มไปด้วยฝุ่นละออง

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พบพื้นที่ภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และบางส่วนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)เช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเวียงพาง อำเภอแม่สาย จังหวัด #เชียงราย พบค่า AQI ค่อนข้างสูงอยู่ที่ระดับ 345 ส่วนค่า AQI ที่พบต่ำสุดในภาคเหนืออยู่ที่ 71 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัด #ลำพูน  ก็ยังต้องเฝ้าระวังเช่นกัน ซึ่งสถานการณ์ด้านไฟป่าและจุดความร้อนก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องประกอบกับทิศทางลมที่ค่อนข้างนิ่งและจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้นในพื้นที่
.
สำหรับในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้ยังพอมีคุณภาพอากาศดีให้ได้เห็นกันอยู่บ้างในพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช้านี้พบคุณภาพอากาศค่อนข้างดีเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นเขตดินแดงและเขตวังทองหลางที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

01_04_0900_himawari.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือวิกฤต ค่าอากาศเชียงรายพุ่งสูงกว่า 300
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.
พบว่าพื้นที่ของภาคเหนือมีค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง-แดงเข้ม)  โดยเฉพาะในพื้นของจังหวัด #เชียงราย ที่พบค่า AQI สูงถึง 385 รองลงมาเป็นพื้นที่ของ #แม่ฮ่องสอน ที่มีค่า AQI 110 #พิษณุโลก มีค่าAQI 99  และ #เชียงใหม่ มีค่า AQI 98  
สาเหตุส่วนหนึ่งที่ภาคเหนือยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นผลมาจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีมาก
.
สำหรับค่าคุณภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค 
โดยพบค่า AQI มากที่สุด 65 อยู่ที่จังหวัด #นครพนม ส่วนของค่า AQI ต่ำสุด 30 ในพื้นที่ของจังหวัด #บุรีรัมย์ ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ มีการสะสมของฝุ่นละอองเล็กน้อยถึงปานกลาง
โดยเฉพาะ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ซึ่งค่า AQI ในพื้นที่ดังกล่าวพบไม่เกินที่ระดับ 30
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm31_01.jpg

_______________________________________

วันที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.

ค่าคุณภาพอากาศเช้านี้  ภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วง
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พบว่าพื้นที่ของภาคเหนือมีค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 
โดยเฉพาะในพื้นของจังหวัด #เชียงราย ที่พบค่า AQI มากที่สุด 247 และต่ำสุดอยู่ในจังหวัด #พิจิตร ที่มีค่า AQI 38  สาเหตุส่วนหนึ่งที่ภาคเหนือยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นผลมาจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีมาก
.
สำหรับค่าคุณภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค  โดยพบค่า AQI มากที่สุด 89 อยู่ที่จังหวัด #นครพนม ส่วนของค่า AQI ต่ำสุด 32 ในพื้นที่ของจังหวัด #ชัยภูมิ ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ มีการสะสมของฝุ่นละอองเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ซึ่งค่า AQI ในพื้นที่ดังกล่าวพบไม่เกินที่ระดับ 30
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm30.jpg

_______________________________________

วันที่ 29 มีนาคม 2564
เวลา 14.00 น.

อากาศบ่ายนี้ AQI สูงขึ้นกว่าเมื่อเช้า

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 29 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 14.00 น.
พบว่าในพื้นที่ของภาคเหนือพบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)  โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัด #เชียงราย ที่พบค่า AQI สูงขึ้นถึง 270  และต่ำสุดอยู่ในจังหวัด #กำแพงเพชร ที่มีค่า AQI 35  ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค โดยพื้นที่ที่พบค่า AQI มากที่สุด 95 อยู่ที่จังหวัด #อุบลราชธานี ส่วนของค่า AQI ต่ำสุด 30 ในพื้นที่จังหวัด #หนองคาย  ในส่วนภาคกลางและภาคใต้พบคุณภาพอากาศดี (สีฟ้า) ให้เห็นดังภาพ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_29_02.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 29 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.

อากาศเช้านี้ เหนือ อีสาน น่าเป็นห่วง 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พบว่าพื้นของภาคเหนือในพบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยเฉพาะในพื้นของจังหวัด #เชียงราย ที่พบค่า AQI มากที่สุด 263 และต่ำสุดอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีค่า AQI 34 ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลางที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค (สีเหลือง) และพื้นที่ที่พบค่า AQI มากที่สุด 101 อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนของค่า AQI ต่ำสุด 33 ในพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_29_01.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 น.

PM ช่วงบ่าย ภาคเหนือ ยังน่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.  พบว่าที่ภาคเหนือยังพบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง-แดงเข้ม)  และค่าฝุ่นที่เพิ่มขึ้น โดยพบค่า AQI มากที่สุด 192 อยู่ที่ จังหวัด #เชียงราย รองลงมาที่  จังหวัด #แม่ฮ่องสอน  124   ส่วนบริเวณที่ค่า AQI ต่ำสุด 35 ยังอยู่ที่จังหวัด #เพชรบูรณ์    
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

28_1500_himawari.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

ติดตามฝุ่น PM เช้านี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ  โดยภาคเหนือพบค่า AQI มากที่สุด 165 อยู่ที่ จังหวัด #เชียงราย  และต่ำสุด 36 อยู่ที่จังหวัด #เพชรบูรณ์   
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  เกือบทั่วทั้งภาคเช่นกัน โดยพบค่า AQI มากที่สุด 146 อยู่ที่ จังหวัด #อุบลราชธานี และต่ำสุด  39 อยู่ที่ จังหวัด #เลย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่า AQI สูงสุด 32
ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และต่ำสุด 10 ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

28_1000_himawari.jpg

_______________________________________

วันที่ 27 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาคเหนือพบค่า AQI มากที่สุด 139 อยู่ที่ จังหวัด#แม่ฮ่องสอน รองลงมา#เชียงราย 113  และต่ำสุด 34 อยู่ที่จังหวัด #ตาก ในพื้นที่ภาคเหนือโดยรวมพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่า AQI มากที่สุด 78 อยู่ที่ จังหวัด #สกลนคร  และต่ำสุด 48 อยู่ที่ จังหวัด #บึงกาฬ สำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศดี-ปานกลาง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

7700c1d9-fc35-4635-bdfd-725aeb1f185c.jpeg

_______________________________________

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

คุณภาพอากาศเช้านี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือพบค่า AQI มากที่สุด 142 อยู่ที่ จังหวัด#แม่ฮ่องสอน  และต่ำสุด 38 อยู่ที่จังหวัด #ตาก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่า AQI มากที่สุด 90 อยู่ที่ จังหวัด #อุบลราชธานี  และต่ำสุด 39 อยู่ที่ จังหวัด #นครพนม สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่า AQI สูงสุด 47 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และต่ำสุด 23 ในพื้นที่เขตจอมทอง และราษฎร์บูรณะ ส่วนพื้นที่ทางภาคกลางและภาคใต้ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศดี-ปานกลาง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_1000.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 14.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 25 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 14.00 น.
ในช่วงบ่ายพบค่าคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ไล่ลงมายังภาคกลาง และภาคตะวันตก โดยภาคเหนือ พบค่า AQI สูงสุด 115 อยู่ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ตำบลสบปาด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีค่า AQI ต่ำสุด 37 ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่า AQI สูงสุด 62 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และต่ำสุด 37 ในพื้นที่เขตยานนาวา ส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศดี-ปานกลาง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_baay.jpg

_______________________________________

วันที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ในช่วงเช้านี้ พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ก็ยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ในพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางพื้นที่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นผลมาบางพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ทั้งนี้กทม. และปริมณฑล ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละออง อยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพอากาศวันนี้พื้นที่ของภาคเหนือมากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีค่าถึง AQI117 และพื้นที่จังหวัดลำพูนที่มีคุณภาพอากาศดีพบค่า AQI37 ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีค่า AQI58 ในเขตดินแดง และพบคุณภาพอากาศดีที่มีค่า AQI37 ในเขตวังทองหลาง และยานนาวา
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm_ekhaa.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เวลา 16.00 น.

อากาศค่อนข้างดีเกือบทั้งวัน
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 24 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 16.00 น.
ภาพรวมของทั้งประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) แต่ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่
รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ  #PM2point5

16.00-01-01.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 24 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

อากาศเช้านี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 24 มีนาคม ในช่วงเช้านี้  พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  เกือบทั้งประเทศ ทั้งนี้ยังพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง)
อยู่บ้างทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และบางพื้นที่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากจุดความร้อนที่ลดน้อยลงและการระบายของอากาศดีขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ทั้งนี้กทม. และปริมณฑล ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละออง อยู่ในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ  #PM2point5

 

10.00.jpg

_______________________________________

วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 16.00 น.

สภาพอากาศที่แปรปรวน..กับฝุ่นละอองบ่ายวันนี้..
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 16.00 น. ในภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตกกระจายตัวลงมาเป็นหย่อมๆ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เว้นแต่ที่บริเวณตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่พบค่า AQI  106 ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ยังคงมีค่าสูงอย่างมาก รวมถึงบริเวณ #กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่เริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงบ่าย ประกอบกับทิศทางลมค่อนข้างนิ่งทำให้ค่าฝุ่นละอองกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลายพื้นที่พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)        
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ  #PM2point5

pm.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 9.00 น.

เช้านี้อากาศสดชื่น..!! 

จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำในหลายพื้นที่ในช่วง 1-2 วันนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื่นให้กับพืชพรรณต่างๆได้อย่างมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตร สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากฝนตกนั่นก็คือปริมาณฝุ่นละอองที่เป็นปัญหาอย่างหนักในหลายพื้นที่ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
.
GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เช้านี้พบว่า... ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในเช้านี้ช่วงเวลา 09.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งภาคพบค่าคุณภาพอากาศดีมาก (สีฟ้า) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ยังพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้างทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้
.
ส่วนปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นวานนี้ 22 มี.ค.64 ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันมีปริมาณลดลงกว่าครึ่ง โดยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศเหลือเพียง 637 จุด จากวันก่อนฝนตกที่มากถึงพันกว่าจุด   ซึ่งภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 484 จุด และพบมากที่ #แม่ฮ่องสอน 151 จุด #เชียงใหม่ 123 จุด และ #อุตรดิตถ์ 43 จุด  ตามลำดับ ทั้งนี้ พื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดยังคงเป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ 
.
สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน...ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงครองแชมป์หลายสมัย วานนี้จุดความร้อนสูงถึง 4,684 จุด รองลงมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา 1,220 จุด ส่วนด้านทิศทางลม ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแรง แต่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทางด้านภาคเหนือสภาพอากาศกำลังลมค่อนข้างนิ่งอาจจะได้รับผลกระทบหมอกควันข้ามแดนบ้างหากไม่มีฝนตกลงมาในบางพื้นที่
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th และ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

161899222_10158848024016265_3461984914548334982_o.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 11.00 น.

สถานการณ์ฝุ่นช่วงสายของวันนี้
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 11.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในหลายพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ โดยค่า AQI สูงสุดที่ จังหวัด #เชียงราย 166 #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน และ #ตาก ขณะเดียวกัน พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันตก ในส่วนของ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #PM2point5

22_03_2021_pm.jpg

_______________________________________

วันที่ 21 มีนาคม 2564
เวลา 11.00 น.

ฝุ่น PM เช้าวันนี้ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี AQI เกินร้อย

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 21 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 11.00 น. พบคุณภาพอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ โดยจังหวัดที่พบค่า AQI เกินร้อย ได้แก่ จังหวัด #เชียงราย ค่าAQI 202 และ #แม่ฮ่องสอน ค่าAQI 123 #อุบลราชธานี AQI 118 นอกจากนี้พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ขณะเดียวกันพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) ในบางพื้นที่ของภาคกลาง ภาคตะวันออก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

pm_21032021.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 20 มีนาคม 2564
เวลา 11.00 น.

แดงไม่ไหวแล้ว.. ช่วงสายวันนี้ 

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 20 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 11.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) ทางภาคเหนือฝั่งตะวันตก สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในหลายจังหวัด ค่า  AQI ช่วงสายวันนี้...สูงสุดอยุ่ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด #เชียงราย ค่าวัดได้ที่ AQI 224 และที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัด #แม่ฮ่องสอน AQI 142 ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่บ้าง 
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน  #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #pm2point5 #pm

thamphaaph_himawari.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 14.00 น.

สถานการณ์ ฝุ่น PM บ่ายนี้ ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 14.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #เชียงราย #เชียงใหม่ และ #แม่ฮ่องสอน ยังคงมีความรุนแรงของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

19_1400_himawari.jpg

_______________________________________

วันที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

ฝุ่น PM เช้าวันนี้ เชียงราย แม่ฮ่องสอน AQI เกินร้อย

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 10.00 น. พบคุณภาพอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ โดยจังหวัดที่พบค่า AQI เกินร้อย ได้แก่ จังหวัด #เชียงราย ค่าAQI 216 และ #แม่ฮ่องสอน ค่าAQI 128 นอกจากนี้พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้  ขณะเดียวกันพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) ในบางพื้นที่ของภาคกลาง ภาคตะวันออก 
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

19_03_1000_himawari.jpg

_______________________________________

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เช้าวันนี้อากาศภาคเหนือยังคงหน้าเป็นห่วง 
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 18 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 10.00 น. พบคุณภาพอากาศที่มีระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัด #เชียงราย Aqi 183 #แม่ฮ่องสอน Aqi 96 #เชียงใหม่ Aqi 64 และยังคงพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่กระจายอยู่เกือบทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศดีอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในบางจังหวัด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

pm_18.jpg

_______________________________________

วันที่ 17 มีนาคม 2564

PM2.5 บ่ายนี้ทั้งประเทศดีขึ้น ภาคเหนือยังทรงๆ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 17 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 13.00 น.

พบหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ โดยพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่จังหวัด #เชียงราย ที่ระดับ 161 #แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 102 ในขณะที่ภาพรวมของประเทศไทยคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นสังเกตจากภาคกลางที่พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า) ในบางพื้นที่ เนื่องจากระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองยังคงมีน้อยเว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่มาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

himawari_pm25_20210317_1300-02.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 16 มีนาคม 2564

PM2.5 บ่ายนี้ หลายพื้นที่ดีขึ้น

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 16 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 14.00 น. พบหลายพื้นที่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ แต่ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)อยู่บ้าง สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่เกือบทั่วทั้งภาค นอกจากนี้คุณภาพอากาศดังกล่าวยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเช่นกัน ในขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆเช่นภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) แต่สามารถพบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) ได้อยู่บ้างในบางพื้นที่
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพอากาศ #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

1400.jpg

_______________________________________

วันที่ 15 มีนาคม 2564
เวลา 11.01 น.

วันนี้ (15 มี.ค.64) ช่วงเวลา 11.01 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบพื้นที่คุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายตัวอยู่พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมถึงคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายรวมกันอยู่ในหลายพื้นที่ สำหรับพื้นที่บริเวณภาคใต้พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้พอได้เห็นอยู่เล็กน้อย ในช่วงนี้คุณอากาศทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนอออกจากบ้านด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ  #ภาคเหนือ #AQI #ภาคตะวันออก #ภาคกลาง

pm25_modis_20210315_1101.jpg

_______________________________________

วันที่ 14 มีนาคม 2564
เวลา 10.18 น.

แดงครึ่งประเทศ..!! ช่วงสายวันนี้
.
วันนี้ (14 มี.ค.64) ช่วงเวลา 10.18 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบพื้นที่ประเทศไทยเกือบครึ่งประเทศปกคลุมด้วยสีแดง (คุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ) หนักสุดในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางและทางฝั่งภาคตะวันตก ส่วนทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก พบเห็นสีแดงเช่นกันสลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมถึงคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปะปนอยู่ในหลายพื้นที่ เว้นแต่ทางภาคใต้ เช่นเคยยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลางปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ อากาศวันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ  #ภาคเหนือ #AQI #ภาคตะวันออก #ภาคกลาง

14.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 น.

แม่ฮ่องสอน เชียงราย ยังอ่วม

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00 น.
พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน และ #เชียงราย ยังคงมีความรุนแรงของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริเวณจังหวัด #เชียงใหม่ คุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยจากหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากมีจุดความร้อนที่ลดลง ประกอบในระยะนี้ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือมีกำลังอ่อน อาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันในพื้นที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

himawari_pm25_20210313_1300-02.jpg

_______________________________________

วันที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 น.

คุณภาพอากาศยังแดงไม่หยุดที่แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 มีนาคม 2564 เมื่อช่วงเวลา 15.00 น.
พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงราย และ #เชียงใหม่ สังเกตได้ว่ารุนแรงขึ้นกว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

15.00-02.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เวลา 13.00 น.

PM2.5 ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เมื่อช่วงเวลา 13.00 น. (12 มีนาคม 2564) พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และยังคงกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศที่ระดับ 199 รองลงมาคือ #เชียงราย ที่ระดับ 160 และ #เชียงใหม่ ที่ระดับ 112

ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภาคกลางและภาคใต้ ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศ ดี ถึงดีมาก (สีเขียว และสีฟ้า)ให้เห็นอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

12032021-13.00-01.jpg

_______________________________________

วันที่ 11 มีนาคม 2564
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน PM2.5 แรงขึ้น

เวลา 13.00 น.

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 11 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 13.00 น.

พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่มีพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ระดับ 250 #เชียงราย ที่ระดับ 183 #เชียงใหม่ ที่ระดับ 137 #น่าน ที่ระดับ 116  สังเกตุได้ว่ารุนแรงขึ้นกว่าเมื่อช่วง 10 โมงเช้าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

himawari_pm25_20210311_1200-02-01.jpg

_______________________________________

วันที่ 11 มีนาคม 2564

GISTDA เผย PM2.5 ยังจับกลุ่มกันแน่น

เวลา 10.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (11 มีนาคม 2564) พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และยังคงกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศที่ระดับ 245 รองลงมาคือ #เชียงราย ที่ระดับ 182 และ #เชียงใหม่ ที่ระดับ 134 ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

himawari_pm25_20210311_1000.jpg

 

_______________________________________

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564

GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระหว่างเวลา 06.00 – 15.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2564
โดยช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. พบความเปลี่ยนแปลงของค่าคุณอากาศอย่างชัดเจน (สีแดงเกือบเต็มพื้นที่) ในเขตพื้นที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ #เชียงราย
GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

 

pm_anigif.gif

_______________________________________

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบโมดิส (MODIS)  MODIS

 วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 10.42 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงราย #เชียงใหม่ #ลำปาง #ลำพูน ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินระดับ 100 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงเวลาเดียวกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพอากาศ #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #PM2point5

pm25_modis_20210310_1042.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 10 มีนาคม 2564
ฝุ่น PM แม่ฮ่องสอน เชียงราย เข้มอีกวัน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 11.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน และ #เชียงราย พบค่าคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ที่ 194 เท่ากัน ส่วน #เชียงใหม่ อยู่ที่ 108

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงสถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ที่มีจำนวนจุดความร้อนสูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

 

10032021_himawari.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 9 มีนาคม 2564

ค่า PM แดงเดือด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย เกินพิกัด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 9 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 12.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงถึงแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ #เชียงราย #พะเยา #น่าน ที่มีพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ระดับที่เกินกว่า 200
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงสถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ที่มีจำนวนจุดความร้อนสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

158128854_10158813904686265_7120300469624133986_o.jpg

____________________________________

วันที่ 8 มีนาคม 2564

 

#แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่น PM2.5 พีคสุด #เชียงใหม่ #เชียงราย #พะเยา ตามมาติดๆ
.
วันนี้ (8 มี.ค.64) ช่วงเวลา 10.54 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบพื้นที่ทางภาคเหนือ อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง มีคุณภาพอากาศค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยพบหลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมไปถึงพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่างและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกัน ในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบคุณภาพอากาศ AQI สูงถึงระดับ 329 นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงอย่างตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก็มีค่าคุณภาพอากาศสูงเช่นกันอยู่ที่ 166 และที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง พบค่าคุณภาพอากาศ 118 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  เป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #เชียงราย #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน  #พะเยา  #ลำพูน  #ลำปาง  #ภาคเหนือ #AQI

13679487601728.jpg

_______________________________________

วันที่ 6 มีนาคม 2564

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ค่าฝุ่น PM2.5 ยังหนักอยู่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่  6 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 12.00 น พบมีค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะตรงช่วงรอยต่อ กับจังหวัดเชียงราย และพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย  พะเยา ลำพูน และลำปาง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #เชียงราย #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน  #พะเยา  #ลำพูน  #ลำปาง  #ภาคเหนือ #AQI

 

untitled-1-01_2.jpg

_______________________________________

วันที่ 5 มีนาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ บริเวณภาคเหนือเกือบทั้งภาคโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ระดับ 122 จังหวัดเชียงรายที่ระดับ 97 ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้พบการกระจายตัวอยู่เพียงเล็กน้อย
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน #ภาคเหนือ #AQI #ตาก #ลำปาง #เชียงใหม่

 

157341351_10158803960916265_4170283427786691699_o.jpg

_______________________________________

วันที่ 4 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ เฝ้าระวัง #PM2point5

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ ในบริเวณภาคเหนือ โดยมีค่าคุณภาพอากาศ ค่า AQI ที่เกินมาตรฐานได้แก่
อำเภอเมือง จังหวัด #แม่ฮ่องสอน  ที่ระดับ 121
อำเภอแม่สาย จังหวัด #เชียงราย  ที่ระดับ 112
อำเภอเมือง จังหวัด #เชียงใหม่ ที่ระดับ 94
ในส่วนของ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) เพราะได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้าปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่ฝนตก เกิดการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง

.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ  #PM2point5

hima_04_03_2021.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 3 มีนาคม 2564

ขึ้นอันดับ 1 เป็นที่เรียบร้อย สำหรับจังหวัดตาก
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 3 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 12.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเกือบทั้งภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกระจายตัวอยู่เล็กน้อย
ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในพื้นที่บางส่วนของ
อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 121
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 119
อ.เมือง  จ.ลำปาง ที่ระดับ 117
อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 103
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 102
อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 99
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 98
อ.เมือง จ.แพร่ ที่ระดับ 94
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ตาก #แม่ฮ่องสอน #ลำปาง #เชียงใหม่ #แพร่

hima_03.jpg

_______________________________________

วันที่ 2 มีนาคม 2564

PM 2.5 ทางเหนือหนักเกิน 100
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 12.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเห็นกระจายอยู่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ในบางพื้นที่ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีดังนี้
 บริเวณ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 121
 บริเวณ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 121
 บริเวณ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ระดับ 119
 บริเวณ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ที่ระดับ 108
 บริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ระดับ 103
.
สาเหตุหลักๆของการเกิดฝุ่นละอองในปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน มาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ถึงแม้ว่าวันนี้ปริมาณจุดความร้อนในภาพรวมจะลดลง แต่ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางลมที่ค่อนข้างนิ่ง ส่งผลให้หมอกควันผนวกกับฝุ่นละอองสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในช่วงนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวควรงดกิจกรรมกลางแจ้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

นอกจากนี้ ... วันนี้มีหลายพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดีไปจนถึงดีมาก (เขียว-ฟ้า) ในพื้นที่แถบๆชายฝั่งทะเลเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ไปจนถึงภาคใต้  โดยเฉพาะชาวกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่วันนี้ได้สัมผัสอากาศดีกันบ้าง  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

 

hima_02.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 1 มีนาคม 2564

ลำปาง ตาก นำโด่ง PM 2.5
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะหนักสุด..!! ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกพบเห็นกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เช่นกัน ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดต่างๆมีดังนี้
บริเวณ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 139
อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 137
บริเวณ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ระดับ 126
บริเวณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ระดับ 97
บริเวณ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ระดับ 94
บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 93
บริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ระดับ 93

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับช่วงนี้ปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศที่มีกำลังลมค่อนข้างอ่อนจนถึงสงบนิ่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้หมอกควันผนวกกับฝุ่นละอองสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวควรใส่ผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลาเมื่อออกที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ... คุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ก็ยังพอจะมีให้ได้สดชื่นกันบ้าง โดยเฉพาะรอบๆบริเวณอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ลำปาง #ตาก #กำแพงเพชร #อุบลราชธานี #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน ดูน้อยลง

pm_01_03.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายนี้หลายพื้นที่ อากาศน่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณภาคเหนือเกือบทั้งภาค ภาคตะวันตก ภาคกลาง และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในพื้นที่บางส่วนของ
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 150
อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 138
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ระดับ 112
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ระดับ 98
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ระดับ 92
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่ระดับ 89
อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่ระดับ 79
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ระดับ 73
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ระดับ 71
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ลำปาง #ตาก #กำแพงเพชร #อุบลราชธานี #พิษณุโลก #เพชรบูรณ์ #ลพบุรี #ชัยภูมิ #ขอนแก่น ดูน้อยลง

pm_28.jpg

_______________________________________

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายนี้หลายพื้นที่อากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มทีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในพื้นที่บางส่วนของ อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ระดับ 103    อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 79  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ระดับ 73 และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ระดับ 70 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนกำลังลมปานกลาง ประกอบกับบางพื้นที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นร่วมด้วย ทำให้ไม่สามารถระบายฝุ่นละอองได้มากนัก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง
#ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ลำปาง #ตาก  #แม่สอด #ชัยภูมิ #ขอนแก่น

pm_26.jpg

_______________________________________

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามสถานการณ์ฝุ่น #PM2point5

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สายวันนี้ ช่วงเวลา 10.18 น. พบมีค่า PM 2.5 อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เกือบทั่วทั้งประเทศ โดยพบคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในพื้นที่ จังหวัด #ตาก  สำหรับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) พบในบ้างพื้นที่ ได้แก่จังหวัด #อุบลราชธานี #นครนายก #ปทุมธานี #ฉะเชิงเทรา และ #กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจาก กระแสลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ ลมตะวันออก มีกำลังอ่อนลง ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

pm_26_0.jpg

 

_______________________________________

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

PM 2.5 บ่ายนี้ หลายพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 15.00 น. หลายพื้นที่พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภูมิภาค ภาคตะวันตก และบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุเนื่องมาจากกำลังลมที่อ่อนตัวลงจนถึงสงบนิ่งทำให้ฝุ่นละอองในพื้นที่เกิดการสะสมตัวกันมากขึ้น ประกอบกับบางพื้นที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นร่วมด้วย ส่วนในภูมิภาคอื่นๆส่วนใหญ่ยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)
.
จากสถานการณ์ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่อนกำลังลงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศประเทศไทยเท่านั้น เพื่อนบ้านอย่างลาวและพม่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกันบางพื้นที่วิกฤติถึงในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัย #เชียงใหม่ #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน #ลำปาง #ลำพูน #ตาก #กาญจนบุรี #เพชรบูรณ์ #pm25 #pm2point5 ดูน้อยลง

pm_25.jpg

 

 

_______________________________________

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สายวันนี้!! พบคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สายวันนี้ช่วงเวลา 10.30 น. พบมีค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในพื้นที่ จังหวัด เชียงราย พะเยา ลำปาง ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ ปทุมธานี และกรุงเทพ สำหรับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) พบมากสุดที่บริเวณภาคเหนือ รองลงมาภาคกลาง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก มีการกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ ส่วนภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง ดูน้อยลง

pm_24.jpg

_______________________________________

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ บริเวณจังหวัด #ลำปาง #ลำพูน ส่วนของภาคกลางในจังหวัด #กำแพงเพชร #นครสวรรค์ #ชัยนาท #ลพบุรี #นครปฐม ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัด #สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด #ชัยภูมิ #นครราชสีมา #ขอนแก่น #ศรีสะเกษ # บุรีรัมย์ #หนองบัวลำภู #อุดรธานี #อุบลราชธานี รวมถึงภาคใต้บริเวณจังหวัด #ภูเก็ต และ #ระนอง ทั้งนี้ยังคงพบคุณอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเช่นกัน แต่ก็ยังมีคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ให้เห็นอยู่บ้างในพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ป่าปกคลุมอยู่  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

template_himawari_pm25_head-01.jpg

_______________________________________

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ค่า PM 2.5 หลายพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น.-14.00น. พบคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณจังหวัด #ตาก  ในบางช่วงเวลา โดยหลายพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก หากสังเกตจะเห็นได้ว่าบางช่วงเวลา พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดีบริเวณจังหวัดในภาคเหนือฝั่งตะวันตก และภาคใต้  โดยช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

pm25_20210222_time_v2.gif

___________________________________________________________

 

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ที่ภาคเหนือ พื้นที่จังหวัด #ลำปาง #แพร่  #น่าน  #แม่ฮ่องสอน และ #ตาก   ไล่ลงมาที่ภาคกลาง พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) #กาญจนบุรี   #นนทบุรี  #นครปฐม  #นครนายก #ปราจีนบุรี  #ฉะเชิงเทรา  ในส่วนบริเวณปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากทำให้ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้  ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้ ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี มีสีเขียวบ้างเล็กน้อยให้ได้เห็นอยู่บ้าง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ

pm25_modis_20210222_1042.jpg

 

 

 

________________________________________

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบคุณภาพอากาศอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในหลายพื้นที่ของประเทศ ยกเว้นภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และบางตกวันออกบางพื้นที่ ที่อากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม)
แต่ก็ยังถือว่าไม่มากนัก สืบเนื่องจาก ในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

 

152388285_10158776060246265_3473137890921148703_o.jpg

________________________________________

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายนี้พบอากาศดีในหลายพื้นที่
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศในภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)   กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค  สืบเนื่องจาก ในช่วงนี้ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง ทำให้การสะสมของฝุ่นลดน้อยลง ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก 
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210220_1400.jpg

 

________________________________________

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

PM 2.5 บ่ายนี้.เหลืองครองเกือบทุกพื้นที่

.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศในภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมพื้นที่ในเกือบทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังพอจะมีอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) ให้ได้เห็นกันอยู่บ้าง ส่วนใหญ่พบในบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือในบางส่วนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เป็นต้น สาเหตุเนื่องมาจากบางพื้นที่มีฝนตกลงมาส่งผลให้คุณภาพอากาศค่อนข้างดีขึ้นนั่นเอง    
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

template_himawari_pm25_head-02.jpg

 

________________________________________

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สายวันนี้!! เชียงใหม่ ลำปางและพะเยา มีแดงโผล่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสายวันนี้ช่วงเวลา 11.07 น. พบพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและพะเยา มีค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)  สำหรับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ลำพูน ลำปาง แพร่ สุโขทัย และตาก พื้นที่ภาคกลางพบเพียงเล็กน้อย
ส่วนภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เชียงใหม่ #ลำปาง #พะเยา

pm25_modis_20210218_1107.jpg

________________________________________

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ให้เห็นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอสนม ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อำเภอทุ่งช้าง เชียงกลาง จังหวัดน่าน และอำเภอจุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างนิ่งทำให้หลายพื้นที่เกิดการสะสมของฝุ่นละอองมากขึ้น ประจวบเหมาะกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่วนภาพรวมทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แต่ยังมีพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ถึงดีมาก (สีฟ้า) ให้ได้เห็นอยู่บ้างในพื้นที่บริเวณใกล้ๆอ่าวรูปตัว ก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
 

template_himawari_pm25_head-01_17022021.jpg

 

________________________________________

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น.

พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มทีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ให้เห็นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัด #ลำปาง #ลำพูน #เชียงใหม่ #อุดรธานี #อุบลราชธานี และบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดชายแดน จะมีค่าคุณภาพอากาศค่อนข้างสูง ประกอบกับจำนวนจุดความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ และช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน และหลายพื้นที่มีการเตรียมพื้นที่เกษตร และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ส่วนค่าคุณภาพอากาศในระดับดี-ดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) ยังปรากฎให้เห็นอยู่บ้างในแถบภาคกลางตอนล่าง ภาค และภาคใต้ จากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณจังหวัด #ประจวบคีรีขันธ์ พบคุณภาพอากาศดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

16_02_thamphaaph_himawari.jpg

 

________________________________________

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายนี้หลายพื้นที่อากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มทีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในพื้นที่บางส่วนของ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 87 และ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ที่ระดับ 77 ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นเกิดจากจุดความร้อนในพื้นที่ดังกล่างประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง มากขึ้น ส่วนค่าคุณภาพอากาศในระดับดี-ดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) ยังปรากฎให้เห็นอยู่บ้าง ในแถบภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
.
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/ #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

1502_pm25.jpg

 

________________________________________

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ที่จังหวัดสงขลา และ คุณภาพอากาศเริ่มทีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่ภาคเหนือตอนบนและที่ภาคใต้บางพื้นที่ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พัทลุง และ ตรัง โดยพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค กลับกันพบคุณภาพอากาศดี (สีฟ้า) ในภาคใต้บ้างพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และ ยะลา สาเหตุที่วันนี้ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวาน ที่ดูได้จากระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นั้น เนื่องมาจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ อ่อนตัวลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้  จึงเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

 

 

14_02_himawari.jpg

________________________________________

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณอากาศดี (สีฟ้า)  กระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมในพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือ บริเวณภาคกลางบางจังหวัด สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นมาจากปริมาณฝุ่นที่ลดลง พื้นที่บางส่วนของประเทศมีอากาศเย็นและมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุณภาพอากาศดีขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13_02_himawari.jpg

 

________________________________________

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

เช็คคุณภาพอากาศต้อนรับวันตรุษจีน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบค่าคุณอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า)  เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่เล็กน้อยตามภูมิภาคต่างๆ สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นมาจากปริมาณฝุ่นที่ลดลง พื้นที่บางส่วนของประเทศมีอากาศเย็นและมีฝนตก ส่งผลให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุณภาพอากาศดีขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

template_himawari_pm25_head-01.jpg

________________________________________

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายวันนี้ ....ฝุ่นจาง ๆ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบค่าคุณอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า)  เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) อยู่บ้าง ในพื้นที่ภาคกลาง สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและฝุ่นจางลง เนื่องมาจากพื้นที่บางส่วนของประเทศมีฝนตก เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

thamphaaph_himawari_110221.jpg

 

 

 

________________________________________

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สายวันนี้!! กรุงเทพฯ สมุทรปราการ มีแดงให้เห็น
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสายวันนี้ช่วงเวลา 10.18 น. พบพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ มีค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่
ด้านข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา 10.00 น. ช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นได้ว่าช่วงนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์ PM 2.5 ค่อนข้างดีขึ้นเป็นอย่างมาก หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศที่ดี (สีเขียว-ฟ้า) อาจจะเนื่องมาจากในหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้ฝุ่นและหมอกควันที่ปกคลุมอยู่เริ่มคลี่คลายลง อีกทั้งมีความกดอากาศสูง มวลอากาศเย็นเคลื่อนที่มาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้สัมผัสอากาศเย็นกันอีกครั้ง หากมองในภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็ถือว่าคุณภาพอากาศค่อนข้างดี
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #กรุงเทพมหานคร #สมุทรปราการ

modis10.jpg

himawari_10.jpg

 

________________________________________

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

สายวันนี้!! กรุงเทพฯ สมุทรปราการ มีแดงให้เห็น

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสายวันนี้ช่วงเวลา 10.18 น. พบพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ มีค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่

ด้านข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา 10.00 น. ช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นได้ว่าช่วงนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์ PM 2.5 ค่อนข้างดีขึ้นเป็นอย่างมาก หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศที่ดี (สีเขียว-ฟ้า) อาจจะเนื่องมาจากในหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้ฝุ่นและหมอกควันที่ปกคลุมอยู่เริ่มคลี่คลายลง อีกทั้งมีความกดอากาศสูง มวลอากาศเย็นเคลื่อนที่มาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้สัมผัสอากาศเย็นกันอีกครั้ง หากมองในภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็ถือว่าคุณภาพอากาศค่อนข้างดี

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

pm25_modis_20210210_1018.jpg

20210210_himawari_pm25_thailand-02.jpg

________________________________________

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

อากาศดีหลายพื้นที่ในวันนี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา 14.00 น. พบค่าคุณอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า)  เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้าง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และบางจังหวัดในภาคกลาง ซึ่งโดยร่วมแล้ว ถือว่า วันนี้อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี สาเหตุมาจากพื้นที่บางส่วนของประเทศมีฝนตกลงมา ส่งผลให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุณภาพอากาศดีขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

untitled-1-01_0.png

 

________________________________________

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สถาณการณ์ฝุ่นบ่ายวันนี้ ..ปริมาณฝุ่นลดน้อยลง
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา 13.00 น. พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) ที่ภาคกลาง และ ภาคใต้  ส่วนที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค  เนื่องจากอิทธิพลจาก กระแสลมตะวันตก ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตก ส่งผลให้ปริมาณการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดน้อยลง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

thamphaaph_himawari_08022021.jpg

________________________________________

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

หลายวันมานี้ อากาศยังน่าเป็นห่วง
ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 15.00 น.  ที่ผ่านมา พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ค่อนข้างหนาแน่นในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ยกเว้น..!! บริเวณภาคใต้ สาเหตุหลักๆมาจากสภาพอากาศในหลายพื้นที่ค่อนข้างนิ่งทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวในปริมาณค่อนข้างมาก ประกอบกับบางพื้นที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพอากาศโดยตรง  ส่วนเพื่อนบ้านอย่างลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซียก็เผชิญกับมลภาวะทางอากาศเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

07021500jpg-01.jpg

 

________________________________________

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา...วันนี้หลายพื้นที่ฝุ่นหนักมาก

ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 11.00 น.  ที่ผ่านมาพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้มอมแดง) ที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ไล่ลงมาถึงภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก โดยเฉพาะที่ จังหวัด เพชรบูรณ์ พบปริมาณ PM 2.5 เป็นลำดับหนึ่ง โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ในส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) พบปกคลุมทั่วภูมิภาค รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นPM 2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

template_himawari_pm25_head-01.jpg

________________________________________

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
คุณภาพอากาศยามบ่ายของวันนี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา 13.00 น.
ส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก สลับกับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณของภาคกลาง ส่วนคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า) พบอยู่ในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ยังปกคลุมทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

template_himawari_pm25_head-01.jpg

________________________________________

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

คุณภาพอากาศบ่ายนี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา13.00 น.
ส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สลับกับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในภาคกลาง ส่วนคุณภาพอากาศดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ จากภาพจะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศดีมากจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ จังหวัดเชียงราย ประกอบกับช่วงนี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก  อาจทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari_pm25_20200204_1300.jpg

________________________________________

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

อากาศดียังมีให้เห็นกันอยู่บ้าง

ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 15.00 น. พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) มีให้ได้ชื่นใจกันบ้าง โดยเฉพาะในช่วงภาคเหนือตอนบน พื้นที่บางส่วนในภาคตะวันตก ภาคใต้ และบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ภาพรวมของประเทศก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในแถบภาคกลาง และบางส่วนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะแนวเขตตะเข็บชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบกับในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองยังคงมีอยู่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari_pm25_20200203_1500.jpg

________________________________________

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

กทม. ฝุ่นหนักมาก

ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 13.00 น.  ที่ผ่านมาพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้มอมแดง) ที่บริเวณภาคกลาง โดยเฉพาะที่ กรุงเทพมหานคร พบปริมาณpm2.5 มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยอ้างอิงจากระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้รับอิทธิพลจาก ลมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อุณหภูมิลดลง และได้สัมผัสอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) อยู่บ้างในบางพื้นที่
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari_02022021.jpg

________________________________________

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายนี้ ใจกลางประเทศอากาศยังน่าเป็นห่วง....
.
ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 13.00 น ที่ผ่านมา พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณใจกลางของประเทศในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และบริเวณภาคตะวันออก ส่วนคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) ในวันนี้ก็ยังพอมีให้ได้สดชื่นกันบ้างในช่วงภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ในด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือได้ว่า 90 เปอร์เซ็นของภาคพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นระลอกส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ดังกล่าวไม่สูงมากนัก        
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
 

himawari_pm25_20210201-02.jpg

________________________________________

วันที่ 30 มกราคม 2564

คุณภาพอากาศบ่ายนี้ ภาคเหนือและภาคใต้อากาศดี
.
ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 30 มกราคม 2564 ช่วงเวลา 14.00 น. พบคุณภาพอากาศอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในหลายพื้นที่ โดยที่ภาคเหนือ มีลมแรง อากาศเย็นลง และมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตก เช่นกัน เป็นผลให้ปริมานฝุ่นละอองเบาบางลง
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari30.jpg

 

________________________________________

วันที่ 29 มกราคม 2564

คุณภาพอากาศเที่ยงนี้ จากข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ช่วงเวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กว่าร้อยละ 70 ของประเทศ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกค่อนข้างหนาแน่น  ช่วงนี้กำลังลมค่อนข้างอ่อน ทำให้ในหลายพื้นที่ยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM 2.5 รวมไปจนประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นPM 2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

 

template_himawari_pm25_head-02.png

________________________________________

 

วันที่ 28 มกราคม 2564

ค่าคุณภาพอากาศบ่ายนี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari)และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
เวลา 13.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายพื้นที่
ไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด เชียงราย พะเยา นาน ลำปาง พิษณุโลก และขอนแก่น ที่ค่าคุณภาพอากาศค่อยข้างน่าเป็นห่วง ส่วนค่าคุณภาพอากาศในระดับดี-ดีมาก  (สีเขียว-ฟ้า)ยังปรากฎให้เห็นอยู่บ้าง ในแถบภาคตะวันตกในบางพื้นที่ไล่ลงมาจนถึงภาคใต้
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

untitled-2-01.jpg

________________________________________

 

วันที่ 27 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย ช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ระดับที่ “คุณภาพปานกลาง” (สีเหลือง) เกือบทั้งประเทศ โดยที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บางพื้นที่  ในส่วนของภาคกลางและภาคใต้ พบค่าคุณภาพอากาศที่ดี-ดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) ให้ได้เห็นอยู่บ้างบางพื้นที่  
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari_26012021.jpg

 

________________________________________

วันที่ 26 มกราคม 2564 

บ่ายวันนี้.!! ตอนบนของไทยอากาศยังน่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทยประจำวันที่ 26 มกราคม 2564ช่วงเวลา 13.00 น. พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ค่อนข้างมากบริเวณตอนบนของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงบริเวณภาคกลางตอนบน ส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ยังพอจะได้สัมผัสกับคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) อยู่บ้างในบางพื้นที่ ถ้าหากโฟกัสที่ช่วงบริเวณด้ามขวานของไทยจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้จะได้สัมผัสกับคุณภาพอากาศดี - ดีมาก เนื่องจากบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลช่วงนี้มีกำลังลมค่อนข้างแรง               
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

26_himawari.jpg

________________________________________

วันที่ 25 มกราคม 2564  
พบคุณภาพอากาศปานกลางหลายพื้นที่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย พบค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ระดับที่ “คุณภาพปานกลาง” (สีเหลือง) เป็นจำนวนมากในภาคเหนือตอนล่างบนมาจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไล่ลงมาจนถึงภาคกลาง
ในขณะที่บริเวณภาคเหนือบางส่วนตรวจพบคุณภาพอากาศดี(สีฟ้า) ไล่ลงมาทางภาคตะวันตกและภาคใต้
ในช่วงระยะนี้ ในหลายพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับปานกลางขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #Himawari

himawari_2501.jpg

________________________________________

 

วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
พบคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพหลายพื้นที่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลา 11.00น. พบคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ จากภาพจะสังเกตุเห็นได้บางพื้นที่ของประเทศ ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางในบางพื้นที่ ในส่วนของบริเวณภาคใต้พบค่าคุณภาพอากาศที่ดี(สีฟ้า) ในหลายจังหวัด โดยช่วงนี้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง ดูน้อยลง

24_himawari.jpg

 

 

________________________________________

23 มกราคม 2564

พบคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพหลายพื้นที่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564  พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลา 02.00 น.-11.00น. พบคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง)บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อำนาจเจริญ ยโสธร สมุทรสงคราม ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ในบางช่วงเวลา โดยหลายพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก หากสังเกตจะเห็นได้ว่าบางช่วงเวลา พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดีบริเวณจังหวัดในภาคเหนือฝั่งตะวันตก โดยช่วงนี้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_20210123-1300.gif

 

________________________________________

22 มกราคม 2564

วันนี้...หลายพื้นที่คุณภาพอากาศค่อนข้างน่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลา 01.00 น.-13.00น.หลายพื้นที่ในประเทศไทย อากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันตก ประมาณ 80% หากสังเกตจะเห็นได้ว่าบางช่วงเวลา พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) อยู่บ้างในช่วงเวลาดังกล่าว  ประกอบกับช่วงนี้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน  ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนในพื้นที่ทางภาคใต้ยังพบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) อยู่บ้าง

ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป
#gistda #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm25 #ควัน #หมอกควัน #เผา #มลพิษทางอากาศ #อากาศไม่ดี #คุณภาพอากาศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #ดาวเทียม #เฝ้าระวัง

pm25_himawari_20210122.gif

 

 

 

________________________________________

21 มกราคม 2564

บ่ายนี้ คุณภาพอากาศภาคกลาง น่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปกคลุมค่อนข้างมากในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ พิษณุโลก  รองลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และสกลนคร โดยสามารถพบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศดีมาก (สีฟ้า) ได้บ้างในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ 
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari.jpg

 

 

 

________________________________________

20 มกราคม 2564

เที่ยงนี้..!! หลายพื้นที่คุณภาพอากาศน่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา  ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปกคลุมค่อนข้างมากในเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และสามารถพบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ได้บ้างในบริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปและบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุมวลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยช่วงตอนบนอ่อนกำลังลงส่งผลให้อากาศค่อนข้างนิ่งประกอบกับในหลายพื้นที่เกิดจุดความร้อน (การเผาไหม้) หรือ จุด Hotspot เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้คุณภาพอากาศมีฝุ่น  PM 2.5 เพิ่มขึ้นตามไปด้วย คุณภาพอากาศในช่วงนี้ยังคงน่าเป็นห่วง ทุกท่านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

himawari_pm25_20210120_1200.jpg

 

________________________________________

เพื่อให้เห็นข้อมูล PM2.5 ทั้งประเทศ ช่วงนี้ GISTDA เลยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามนะครับ

19 มกราคม 2564

ข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบค่าคุณภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง)
ในพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศดี(สีเขียว-ฟ้า)ในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมงเพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

#gistda #จิสด้า  #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm2.5  #ควัน  #หมอกควัน

19_01_64.jpg

________________________________________

17 มกราคม 2564
ช่วงสายพบคุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพ

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) ในจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร  อุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี รองลงมาพบในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ ลำปาง แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ในส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) พบการกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศ และพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ สุรินทร์ ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และตรัง
โดยในช่วงนี้สภาพอากาศที่มีลมกำลังอ่อนจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อากาศปิด (อินเวอร์ชั่น) สังเกตเห็นได้ถึงสภาวะลมสงบหรือลมอ่อน ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถระบายได้และเกิดการสะสมในอากาศจะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

ในส่วนของข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงเวลาเดียวกัน พบค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” (สีส้ม) ในภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศดี(สีฟ้า)ในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ผลการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5  จากดาวเทียมระบบModis และดาวเทียมHimawari มีความแตกต่างกันในบางพื้นที่   เนื่องจากความแตกต่างของรายละเอียดดาวเทียมและปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่นPM2.5นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210117_1107.jpg

pm25_himawari_20210115_1100-02.jpg

 

________________________________________

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari)
ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยส่วนใหญ่ในวันนี้อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพในบางจังหวัดส่วนบริเวณภาคเหนือบางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี (เหลือง-เขียว-ฟ้า)  ประกอบกับช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้ฝุ่นละอองมีการสะสมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

_pm-01.jpg

________________________________________

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari)

ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

PM 2.5 กำลังกลับมา หลายพื้นที่ควรเฝ้าระวัง..!!

พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. โดยส่วนใหญ่ในวันนี้อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด (สีส้ม) ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้บางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี (เหลือง-เขียว-ฟ้า) อยู่บ้าง ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมา รวมถึงสภาพอากาศปิด ลมสงบ และมีการเผาในที่โล่ง (พื้นที่เกษตรกรรม) ทำให้ฝุ่นละอองไม่กระจายตัวเกิดการสะสมในอากาศ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ออกจากบ้านไปไหนมาไหน อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด19 และฝุ่นละอองกันด้วยนะครับ

ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA ได้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

#gistda #จิสด้า  #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm2.5  #ควัน  #หมอกควัน

pm25_himawari_20210115_1300.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
15 มกราคม 2564

PM 2.5 ช่วงสาย ๆ วันนี้ ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศปานกลาง
.
อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้ทำให้ทั่วทุกภูมิภาคหนาวขึ้นทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่รู้มั้ยว่าคุณภาพอากาศไม่ได้ดีอย่างที่คิด
GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์พบค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  เกือบทั้งจังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร และ ร้อยเอ็ด ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210115_1120.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

14 มกราคม 2564 

คุณภาพอากาศวันนี้ เหลืองเกือบทั้งประเทศ...

สายวันนี้...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังพอมีคุณภาพอากาศดีให้พอได้เห็นอยู่บ้าง (สีเขียว) โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้..ยังพบเห็นคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย  ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้นั้นหลายจังหวัดยังคงมีเมฆมาก หากสังเกตพื้นที่ทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์จะเห็นได้ว่า พบเห็นค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง (สีแดง) เพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณแถบชายแดนอย่านิ่งนอนใจหากลมเปลี่ยนทิศทางพื้นที่ดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบได้
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13379217779755.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

13 มกราคม 2564 เวลา 12.59 น.

วันนี้...พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวตั้งแต่พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นจำนวนมากสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)
ในภาคเหนือเพียงเล็กน้อยและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย  รวมถึงภาคตะวันออกพบเพียงเล็กน้อยในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210113_1259.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

12 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ของวันนี้ เวลา 10.49 น.

.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคกลางและภาคใต้  ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา 
นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ในบางจังหวัด สลับกับพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ในวันนี้มีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

pm25_modis_20210112_1049.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
11 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศ สลับกับ
คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่พบค่าคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัดได้แก่ ชัยภูมิ มุกดาาหาร ยโสธร อำเนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์  ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

pm25_modis_20210111_1311.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
10 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  ช่วงสายของวันนี้
.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมของประเทศในระดับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาค โดยพบมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  ส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลา พบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวปกคลุมพื้นที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็น ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร สุพรรณบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และ กรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

pm_10012021.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
9 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมประเทศไทยเกือบทั่วทุกภูมิภาค ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

pm_9.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
8 มกราคม 2564

สัญญาณภาพไม่สมบูรณ์

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
7 มกราคม 2564

สายวันนี้..! พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคเป็นจำนวนมากสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในภาคเหนือและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210107_1031.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
6 มกราคม 2564

เหนือ กลาง อีสาน คุณภาพอากาศดี

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เช่น เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ในส่วนของทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี 

6.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
5 มกราคม 2564

ช่วงบ่าย

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมของประเทศในระดับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาค  ยกเว้นบริเวณภาคกลางที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

13328048557778.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
5 มกราคม 2564 

ช่วงเช้า พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมของประเทศในระดับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส่วนภาคอื่นๆ ปกคลุมด้วยสีเหลืองเป็นบริเวณกว้าง ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก
      
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

13327201772976.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
4 มกราคม 2564

อากาศดีในหลายพื้นที่

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ เวลา 13.05 พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบค่าคุณอากาศดีทั้งจังหวัด ที่จังหวัดแพร่  สลับกับ คุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ในภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13321989600244.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
3 มกราคม 2564

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา  10.55 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือ และภาคกลางพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภาคใต้ในช่วงนี้ยังคงมีเมฆมากเช่นเคย
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210103_1055.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
2 มกราคม 2564

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 13.16 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ร้อยละ 70 ของประเทศ กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ยกเว้นบริเวณภาคกลางที่พื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

134927507_10158635809096265_3305590431203592971_o.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
1 มกราคม 2564

ปีใหม่นี้พบคุณภาพอากาศดีหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยจ้า.....
จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 14.11 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายเกือบทั่วทั้งประเทศบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก ภาคกลาง แต่ก็ยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง  บางพื้นที่เท่านั้นส่วนภาคใต้ยังมีเมฆมากอีกเช่นเคย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

135593146_10158633602201265_3457509277324506506_o.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
31 ธันวาคม 2563

 

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 10.25 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก และภาคกลาง และยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) บริเวณภาคกลางในจังหวัดปทุมธานี, นครปฐม นครนายก ราชบุรีและกรุงเทพมหานคร ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

 

134656820_10158630260731265_5661356736693038060_n.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
30 ธันวาคม 2563

อากาศดี เตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ค่าคุณภาพอากาศ PM2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตต่างๆ ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สลับกับ คุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง)ในภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ ให้ได้รับอากาศที่สดชื่นกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ ในส่วนภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #pm25 #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

133594878_10158628117076265_1170360685790737925_o.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
29 ธันวาคม 2563

ภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ภาคกลางตอนบนมีฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้น

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ ช่วงเวลา  10.37 น. พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง)ในจังหวัด ลพบุรี  และในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในหลายจังหวัดภาคกลาง อาทิ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ทั้งนี้ ในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน มีการสะสมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13286359595669.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
28 ธันวาคม 2563

แม่ฮ่องสอน..เชียงใหม่ อากาศดี๊..ดี...
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา  11.32 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ทั้งจังหวัดที่ แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่  แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก  โดยพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และชัยนาท ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201228_1132.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
27 ธันวาคม 2563

สายวันนี้..! พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

ช่วงสายๆวันนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)เพียงเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐมและเพชรบุรี 
นอกจากนี้ โดยรวมของประเทศพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ส่วนภาคอื่นๆปกคลุมด้วยสีเหลืองเป็นบริเวณกว้าง ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีเมฆค่อนข้างมากและฝนตกในบ้างพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก        
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

27122020.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
26 ธันวาคม 2563

อากาศดีในวันหยุดสัปดาห์สุดท้ายของปี

ช่วงบ่ายวันนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพที่ดี (สีเขียว) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อยกระจายทั่วภูมิภาค ส่วนภูมิภาคอื่นๆวันนี้พบเมฆค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้
                             
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

26122020.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
25 ธันวาคม 2563

เหนือ-อีสาน อากาศดีต้อนรับคริสมาสต์

ช่วงสายวันนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศ ในระดับคุณภาพที่ดี (สีเขียว) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสีเขียวเกือบทั้งจังหวัดได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ส่วนภูมิภาคอื่นๆวันนี้พบเมฆค่อนข้างมาก และบริเวณภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกให้ได้เห็นกันอยู่อันเนื่องมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
.                                 
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี #ดี๊ดี

25122020.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
24 ธันวาคม 2563

บ่ายนี้ อากาศดีมากในภาคเหนือ

ช่วงบ่ายนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศ ในระดับที่ดี (สีเขียว) ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ โดยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน อุตรดิษถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ที่คุณภาพอากาศดีทั่วทั้งจังหวัด ที่เห็นเด่นชัดจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ในส่วนภาคกลางยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ให้เห็นได้ในบางจังหวัด และยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงเล็กน้อย ส่วนภาคใต้ยังคงมีเมฆมากมีผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี #ดี๊ดี

13258455680914.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
24 ธันวาคม 2563

ช่วงสายวันนี้...อีสานอากาศดี

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมากประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13257327775192.jpg

 

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
22 ธันวาคม 2563

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันให้ดี ๆ นะครับ
การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ครั้งนี้พวกเราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม
ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนถ้าไม่จำเป็น
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา  13.40 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายในบริเวณพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ภาคกลาง ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201222_1340.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
21 ธันวาคม 2563

ลมหนาวมาเยือน ส่งผลหลายพื้นที่อากาศดี

หลายคนยังคงหวั่นๆกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาอีกระลอก ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ เรื่องสุขภาพร่างกายสำคัญมากๆ วันนี้หลายคนคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวกันในหลายพื้นที่ นอกจากอากาศจะหนาวแล้วอากาศก็ดีอีกด้วย เพราะวันนี้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ช่วงเวลา 11.26 น. พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) และพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องมาจากอิทธิพลบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้พัดมาแผ่ปกคลุมประเทศในช่วงตอนบน ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201221_1126.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
20 ธันวาคม 2563
 ลมหนาว พัดมาขอรับอากาศดีกันหน่อย แต่ กทม และปริมณฑล ยังมีค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 10.43 น.  พบว่า เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ยังมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อยู่เล็กน้อย
แต่บางพื้นที่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ไล่ลงมาจนถึงภาคตะวันออก ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเหมือนเช่นเคย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

131097575_10158604753811265_9090640319104337600_o.jpg

 

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

19 ธันวาคม 2563

  วันหยุดคุณภาพอากาศดีดี๊...

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 13.05 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง)ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือบางส่วน ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศปิด สังเกตได้ถึงสภาวะลมสงบหรือลมอ่อน ปัจจัยนี้ ทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถระบายได้ และเกิดการสะสมในอากาศขึ้น จะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น อาจจะสะสมได้เป็นเวลาหลายวัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

131909403_10158602261086265_361147278006275236_n.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
18 ธันวาคม 2563

ลมหนาว ซัด PM ส่งผลอากาศดี

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 10.55 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด  แต่ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ไล่ลงมาจนถึงภาคตะวันตก ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม คล้ายภาพเมื่อวาน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศปิด สังเกตได้ถึงสภาวะลมสงบหรือลมอ่อน ปัจจัยนี้ ทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถระบายได้ และเกิดการสะสมในอากาศขึ้น จะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น อาจจะสะสมได้เป็นเวลาหลายวัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_20201218.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
17  ธันวาคม 2563

pm 2.5 ช่วงบ่ายนี้ เริ่มดีขึ้นทีละนิด

สำหรับค่าฝุ่น pm 2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ช่วงเวลา 13.20 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่ใน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเห็น จังหวัดที่ได้รับอากาศสดชื่นกันทั้งจังหวัดได้แก่ จ.หนองบัวลำภู จ.อำนาจเจริญ  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ความกดอากาศที่มีกำลังแรงมักทำให้เกิดลมแรง ซึ่งฝุ่นละอองสามารถระบายได้ดี แต่ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

0433521d-5586-498a-b545-d199113b7984.jpeg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
15 ธันวาคม 2563

pm2.5 วันนี้หลายพื้นที่ภาคกลาง-เหนือตอนล่างมีคุณภาพอากาศไม่ดีส่งผลอากาศขมุกขมัว

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึง นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี มีสีเขียวบ้างเล็กน้อยแถวสกลนครและนครพนม ในส่วนของภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ

414745.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
13 ธันวาคม 2563

ช่วงสายวันนี้... pm2.5 เริ่มน่าเป็นห่วงบางพื้นที่

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงสุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้โฟกัสที่แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศดี มีสีเขียวปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศสดชื่นอย่างเต็มที่   ในส่วนของภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก  

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

410836.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
12 ธันวาคม 2563

หยุดยาวแบบนี้ เมืองท่องเที่ยวหลายจังหวัดอากาศยังคงสดชื่นต้อนรับนักท่องเที่ยว

มาแล้วครับ สำหรับค่าฝุ่น pm 2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ช่วงเวลา 12.59 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับอากาศสดชื่นกันในวันหยุดยาวนี้ เว้นเพียงแต่ จังหวัดเชียงรายที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

409769.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
11 ธันวาคม 2563

หยุดยาวทั้งทีเที่ยวให้สบายใจ แต่ต้องไม่ประมาทการ์ดอย่าตกนะครับ

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ ในช่วงสาย ๆ ของวันนี้
พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เกือบทั่วทั้งประเทศ ในภาคเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)ให้ได้สดชื่นกันบ้าง โดยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไล่ลงมาที่ภาคตะวันออกพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา และ ปราจีนบุรี
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
.
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201211_1049.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
10 ธันวาคม 2563

อากาศดีช่วงเริ่มหยุดยาว
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อบ่ายนี้  พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  โดยจังหวัดที่พบค่าคุณภาพอากาศดีทั้งจังหวัดนั้นก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ได้แก่ จ.เชียงราย จ.บึงกาฬ และ จ.ยโสธร
เว้นแต่บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างที่ยังคงพบเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ส่วนทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เที่ยว #ภาคเหนือ #ภาคอีสาน

pm25_modis_20201210_1311.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
9 ธันวาคม 2563

บ่ายนี้ อากาศ ดี๊..ดี..

สำหรับใครที่กำลังเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันช่วงนี้เที่ยวแบบสบายใจได้เลย เพราะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เว้นแต่บริเวณภาคกลางที่ยังคงพบเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ส่วนทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เที่ยว #ภาคเหนือ #ภาคอีสาน

pm9.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

8 ธันวาคม 2563

คุณภาพอากาศวันนี้เกือบจะดี

เช็คค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้กันหน่อย  ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากพร้อมกับคุณภาพอากาศปานกลางกระจายตัวในหลายจังหวัด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201208_1019.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
7 ธันวาคม 2563
ต้นสัปดาห์อากาศสดชื่นทั่วทั้งประเทศ

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS เวลา 11.14 น. พบค่าคุณภาพอากาศดีครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ (สีเขียว) โดยเฉพาะฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคเหนือ และภาคใต้ในบางจังหวัด แต่ก็ยังมีให้เห็นบางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ได้แก่จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201206_1334.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
6 ธันวาคม 2563

อากาศดีสุดวันนี้ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในจังหวัด นนทบุรี และสมุทรสาคร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบคุณภาพอากาศปานกลางสลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) โดยเฉพาะจังหวัด อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ อากาศดีค่อนข้างมากพบเห็นสีเขียวเกือบทั้งจังหวัด ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

s_27926612.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
30 พฤศจิกายน 2563

อากาศดีก่อนเริ่มเดือนใหม่

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันตก โดย จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ. หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร และ จ.มหาสารคาม พบค่าคุณภาพอากาศดีทั้งจังหวัด
ส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายเป็นบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางบางจุด ส่วนภาคใต้มีเมฆมาก โดยรวมแล้วถือว่าคุณภาพอากาศดีมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201130_1107_0.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

29 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ PM 2.5 ส่วนใหญ่อยู่ในคุณภาพอากาศปานกลาง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่อยู่ในคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณภาคเหนือแถวจังหวัดพะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ในขณะที่บางพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่พื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก สำหรับใครที่จะเดินทางไปไหน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะ

รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20201129_1025.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

28 พฤศจิกายน 2563

วันหยุดแบบนี้เช็ค PM 2.5 กันหรือยัง

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงภาคตะวันออก ส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายเป็นบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางบางจุด ส่วนภาคใต้มีเมฆมาก โดยรวมถือว่าคุณภาพอากาศดีมาก สำหรับใครที่อยู่ภูมิภาคไหน อย่าลืมเช็คคุณภาพอากาศกันด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20201128_1120.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
17 พฤศจิกายน 2563

พบคุณภาพอากาศปานกลาง-ดีในหลายพื้นที่

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา ตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นคุณภาพอากาศระดับปานกลางถึงระดับดี ประกอบกับช่วงนี้หลายพื้นที่มีเมฆปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม หากประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ อย่าลืมที่จะป้องกันดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ด้วยนะครับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ถือเป็นอีก 1 เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ในการวางแผน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศโลกอีกทางหนึ่งด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง
#วิจัยบรรยากาศ #วิทยาศาสตร์บรรยากาศ

17112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
16 พฤศจิกายน 2563

วันนี้อากาศดี๊ ดี....
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ในช่วงบ่ายวันนี้ พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับกับคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) พร้อมกับมีเมฆมาก กระจายในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

16112563.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
13 พฤศจิกายน 2563

อากาศค่อนข้างดีสุดๆ พบสีเขียวในหลายพื้นที่

 

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในหลายภูมิภาคของไทยในหลายพื้นที่ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

13112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
11 พฤศจิกายน 2563

ภาคเหนือวันนี้ อากาศดีรับหน้าหนาว..!!
.
สำหรับใครที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือวันนี้เหมือนได้ไปผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธิ์กันเลยครับ เนื่องจากค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อย แทบยกทั้งภาค นอกจากนี้..พบค่าคุณภาพอากาศดีในบริเวณจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สระบุรี และนครนายก ส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ยังคงมีเมฆมาก สำหรับในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าก็พบคุณภาพอากาศดีสลับคุณภาพปานกลางเช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #น่าน #ลำปาง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

11112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
10 พฤศจิกายน 2563

ภาคเหนือวันนี้ อากาศดีรับหน้าหนาว..!!
.
สำหรับใครที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือวันนี้เหมือนได้ไปผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธิ์กันเลยครับ เนื่องจากค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อย แทบยกทั้งภาค นอกจากนี้..พบค่าคุณภาพอากาศดีในบริเวณจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สระบุรี และนครนายก ส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ยังคงมีเมฆมาก สำหรับในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าก็พบคุณภาพอากาศดีสลับคุณภาพปานกลางเช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #น่าน #ลำปาง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

10112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
9 พฤศจิกายน 2563

หนองคาย บึงกาฬ วันนี้อากาศดี..
.
มาแล้ว..!! ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบคุณภาพอากาศปานกลางสลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ อากาศดีค่อนข้างมากพบเห็นสีเขียวเกือบทั้งจังหวัด ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #หนองคาย #บึงกาฬ #กรุงเทพมหานคร #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

9112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
8 พฤศจิกายน 2563

 

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แทบทั้งภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภูมิภาคอื่นๆทั่วทั้งประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างลาวและกัมพูชา ก็พบค่าคุณภาพอากาศปานกลางเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

8112563_0.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
6 พฤศจิกายน 2563

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS โดยภาพรวมของทั้งประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศ พบคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) แต่ยังพอมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้ได้เห็นอยู่บ้าง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

6112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
5 พฤศจิกายน 2563

เมื่อช่วงสายๆ ของวันนี้ ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบริเวณภาคตะวันตก และ ภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
.
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

5112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
4 พฤศจิกายน 2563

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 4 พ.ย.63 ช่วงเวลา 10.31 น.
.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) บริเวณกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุครสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และตราด โดยส่วนใหญ่พบคุณภาพปานกลาง(สีเหลือง) กระจายทั่วไปบริเวณภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ใน จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และภาคใต้ มีเมฆค่อนข้างมาก ในขณะที่เพื่อนบ้านเราอย่างพม่า และกัมพูชา รวมถึงลาว ก็มีค่าฝุ่นPM2.5 ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสลับกับคุณภาพปานกลางด้วยเช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

4112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
3 พฤศจิกายน 2563

วันนี้เขียวชัดเจน.... อากาศดีในหลายพื้นที่
.
ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 3 พ.ย.63 ช่วงเวลา 11.26 น. พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี (สีเขียว)ในหลายพื้นที่ ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สลับกับคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) รวมไปถึงในบริเวณภาคกลาง ส่วนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

03112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
2 พฤศจิกายน 2563

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ พบค่าฝุ่น PM 2.5 กระจายทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพดี (สีเขียว) ในเขตนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น ยโสธร หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี ฯ ในขณะที่หลายจังหวัดแถวภาคกลางและภาคตะวันออกก็พบด้วยเช่นกัน

ส่วนค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ก็จะมีแถวสระบุรี กรุงเทพ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เป็นต้นครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

02112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.55 พบค่า PM 2.5 ค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ(สีแดง) และระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) เพียงเล็กน้อย ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครปฐม
ในภาพรวมของประเทศ พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) และค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และนครพนม พบค่าคุณภาพอากาศดีค่อนข้างมาก ขณะที่หลายพื้นที่ก็ยังคงมีเมฆมากเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้

31102563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.13 พบค่า PM 2.5 ค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวบริเวณบางส่วนของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกฌฉียงเหนือ และภาคใต้แต่ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้เห็นอยู่บ้าง ในบางจังหวัดของภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้ 

30102563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
28 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อวานนี้ พบค่า PM กระจายเล็กน้อยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แอบมีสีเขียวบางนิดนึงแถวๆ เพชรบูรณ์และเลย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้ 

29102563_pm.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
26 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วง 10 โมงเช้าวันนี้ พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวให้เราได้เห็นในแถบภาคกลาง อาทิ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครปฐม รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเพชรบุรี ครับ ในขณะที่ก็มีอีกหลายจังหวัดทั้งในเขตภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) จนถึงระดับดี (สีเขียว)

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้กรุงเทพ 

26102563.jpg

Tags: