• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์ ไฟป่าหมอกควัน ปี64

สถานการณ์ ไฟป่าหมอกควัน ปี64

banner_fire_2021_edit_phuuenthiiesiiyng-07.png

ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม  Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  3 - 9 พฤษภาคม 2564
ตาก เชียงใหม่ น่าน  เตรียมรับมือเสี่ยงไฟป่า

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วงวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #ตาก #เชียงใหม่ และ #น่าน ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดในช่วง 7 วันนี้ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ แต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ผ่านมาอันเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมา และสภาพพื้นผิวยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เช่นกัน โดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรองจาก 3 อันดับ คือ #เชียงราย และ #อุทัยธานี
.
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #จุดความร้อน
#แม่ฮ่องสอน #ลำปาง #เพชรบูรณ์ #พิษณุโลก #นครสวรรค์ #กำแพงเพชร #อุตรดิตถ์ #สุโขทัย #แพร่ #พะเยา #ลำพูน #พิจิตร

3_9_05_2021.jpg

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
เชียงใหม่ น่าน ตาก เตรียมรับมือเสี่ยงไฟป่า

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #น่าน #ตาก ตามลำดับ  ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดในช่วง 7 วันนี้ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ แต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ผ่านมา อันเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมา และสภาพพื้นผิวยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง โดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรองจาก 3 อันดับ คือ #เชียงราย และ #แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #จุดความร้อน
26-2.jpeg

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  19-25 เมษายน 2564

จับตา เชียงใหม่ น่าน ตาก เสี่ยงไฟป่าสูงสุด

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 19-25 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #น่าน #ตาก ตามลำดับ พร้อมให้จับตา 2 จังหวัดที่มีระดับความเสี่ยงสูสีคือ #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน  ส่วนจังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ ทั้งนี้ ต้องดูสถานการณ์ฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับ รวมถึง สภาพพื้นผิวยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เช่นกัน
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #จุดความร้อน

19-25.jpg

 

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  12-18 เมษายน 2564

พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า สูงสุด 3 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 12-18 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงราย #เชียงใหม่  #น่าน ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดในช่วง 7 วันนี้ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ แต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ผ่านมาอันเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมา และสภาพพื้นผิวยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

fired_risk_20210412_20210418_17prv.jpg

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  5-11 เมษายน 2564
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด 3 จังหวัด เชียงใหม่ น่าน ตาก 

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 5-11 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่  #น่าน #ตาก ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย โดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ #เชียงราย และ #แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #จุดความร้อน  #อุทัยธานี #พิษณุโลก #เพชรบูรณ์ #แพร่ #พะเยา  #อุตรดิตถ์  #ลำปาง #สุโขทัย  #กำแพงเพชร  #นครสวรรค์  #ลำพูน #พิจิตร

fired_risk_20210405_20210411_17prv.jpg

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด 3 จังหวัด เชียงใหม่ น่าน ตาก

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่  #น่าน #ตาก ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย โดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ #เชียงราย และ #แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #ลำพูน #อุตรดิตถ์ #แพร่ #ลำปาง #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์ #จุดความร้อน

fired_risk_20210329_20210404_17prv.jpg

 

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  22 - 28 มีนาคม 2564

จับตา...เชียงราย+แม่ฮ่องสอน ในขณะที่เชียงใหม่ ตาก น่าน เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน 

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 22-28 มีนาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #ตาก #น่าน ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย โดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ #เชียงราย และ #แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #ลำพูน #อุตรดิตถ์ #แพร่ #ลำปาง #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์  #จุดความร้อน

fired_risk_20210322_20210328_17prv.jpg

 

 

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  15 - 21 มีนาคม 2564

เชียงใหม่ ตาก น่าน เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุดในช่วง 15-21 มีนาคม 2564
.
GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 15-21 มีนาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #ตาก #น่าน ตามลำดับ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย โดยพื้นที่ที่ไม่ควรมองข้าม คือ #แม่ฮ่องสอน #ลำปาง
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #ลำพูน #อุตรดิตถ์ #แพร่ #เชียงราย #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์  #จุดความร้อน

 

fired_risk_20210315_20210321_17prv.jpg

 

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  8 - 14 มีนาคม 2564

 

GISTDA เตือน เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด ช่วง 8-14 มีนาคม 2564

.
GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 8-14 มีนาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #ตาก และ #แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ

โดยพื้นที่ที่ควรจับตาเป็นพิเศษ คือ #ลำปาง #น่าน

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภูมิสารสนเทศ #ไฟป่า #พื้นที่เสี่ยง #คาดการณ์ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #mhesi #ลำพูน #อุตรดิตถ์ #แพร่ #เชียงราย #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์ #จุดความร้อน

 

157720907_10158811445306265_6023007932394978840_o.jpg

_______________________________

 

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  1 - 7 มีนาคม 2564

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า

.
GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 1-7 มีนาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #ตาก และ #แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #อวกาศ #ภูมิสารสนเทศ #GIS #ไฟป่า #พื้นที่เสี่ยง #คาดการณ์ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว #mhesi #ลำพูน #อุตรดิตถ์ #แพร่ #น่าน #เชียงราย #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์ #จุดความร้อน

 

fired_risk_20210301_20210307_17prv.jpg

 

 

______________________________________
พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  22-28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลจากดาวเทียมพบพื้นที่ 5 จังหวัดเสี่ยงสูงเกิดไฟป่าช่วงวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564
.
GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้มี 5 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #ตาก #ลำปาง #เชียงใหม่  #เพชรบูรณ์ และ #อุตรดิตถ์ ตามลำดับ ส่วนอีก 12 จังหวัดที่เหลือพบพื้นที่เสี่ยงในปริมาณน้อย เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกส่งผลให้หลายพื้นที่มีความชื้นมากขึ้น
.
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

22-28_02.jpg

 

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
ระหว่างวันที่  15-21 กุมภาพันธ์ 2564

 

GISTDA ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้มีพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่จังหวัด ตาก ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ตามลำดับ  ส่วนจังหวัดที่เหลือพบพื้นที่เสี่ยงในปริมาณน้อย เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกในหลายพื้นที่ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ในพื้นที่มีความชื้นมากขึ้น
.
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

fired_risk_20210215_20210221_17prv.jpg

________________________________________

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า

ระหว่างวันที่  8-14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น  บริเวณ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบพื้นที่เสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่า  ในจังหวัด ตาก ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์  รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่  น่าน อุทัยธานี กำแพงเพชร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร
ทั้งนี้หากมีฝนตกในช่วงสัปดาห์นี้ มีความเป็นไปได้ว่าจุดความร้อนจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

147516378_10158745267231265_5387272514313373194_o.jpg

 

________________________________________

 

วันที่ 6 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงราย 1 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 จุด 

9_prov_20210106.jpg

________________________________________

วันที่ 5 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 35 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ 9 จุด เชียงราย 8 จุด ลำปาง 8 จุด พะเยา 4 จุด ตาก 4 จุด แม่ฮ่องสอน 1 จุด และจังหวัดน่าน 1 จุด

9_prov_20210105.jpg

________________________________________

วันที่ 4 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 6 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด เชียงใหม่ 2 จุด ตาก 1 จุด และจังหวัดลำปาง 1 จุด 

9_prov_20210104.jpg

________________________________________

วันที่ 3 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงราย 3 จุด แม่ฮ่องสอน 3 จุด พะเยา 2 จุด เชียงใหม่ 2 จุด และจังหวัดตาก 1 จุด 

9_prov_20210103.jpg

________________________________________

วันที่ 2 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดลำปาง 3จุด และจังหวัดเชียงราย 1 จุด   

9_prov_20210102.jpg

________________________________________

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ไม่พบจุดความร้อน

28.jpg

________________________________________

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 17 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 5 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด   จังหวัดน่าน 3 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 จุด และที่จังหวัดตาก พะเยา แพร่ ลำพูน พบจุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด 

27.jpg

________________________________________

วันที่ 26 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 5 จุด
โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 จุด

26.jpg

 

________________________________________

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 18 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 6 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด จังหวัดพะเยา 2 จุด   จังหวัดลำปาง 2 จุด  และ จังหวัดแพร่ 1 จุด

25.jpg

 

________________________________________

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 9 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดตาก 3 จุด จังหัดเชียงราย 2จุด จังหวัดเชียงใหม่2 จุด และจังหวัดพะเยา 2จุด

24.jpg

 

 

________________________________________

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด
โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่  จุด

23.jpg

________________________________________

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 32 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 13 จุด จังหวัดลำปาง 9 จุด จังหวัดพะเยา 6 จุด  จังหวัดแพร่ 3 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

22.jpg

________________________________________

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 1 จุด
โดยพบที่จังหวัดเชียงราย 1 จุด 

21.jpg

________________________________________

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ไม่พบจุดความร้อน

20.jpg

________________________________________

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด
โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด และ จังหวัดตากก 1 จุด

19.jpg

________________________________________

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 14 จุด
โดยพบมากที่ จังหวัดเชียงราย 7 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด และ จังหวัดลำปาง 2 จุด

18.jpg

________________________________________

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 13 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 8 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุดและ จังหวัดน่าน 2 จุด

17.jpg

________________________________________

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด จังหวัดพะเยา 1 จุดและ จังหวัดน่าน 1 จุด

16.jpg

________________________________________

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 17 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 10 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 4 จุด และ จังหวัดพะเยา 3 จุด

15.jpg

________________________________________

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 1 จุด
โดยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

14.jpg

________________________________________

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 27 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 10 จุด   จังหวัดพะเยา 7 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 4 จุด จังหวัดน่าน 3 จุด จังหวัดลำปาง 2 จุด และ จังหวัดตาก 1 จุด 

13.jpg

________________________________________

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด
โดยพบมากที่ จังหวัดเชียงราย 3 จุด  

12.jpg

________________________________________

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 22 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 12 จุด   จังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุด  จังหวัดแพร่ 2 จุด จังหวัดตาก 1 จุด และ จังหวัดลำปาง 1 จุด

11.jpg

________________________________________

วันที่ 10 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 3 จุด 

10.jpg

________________________________________

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 8 จุด จังหวัดเชียงราย 2 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

09.jpg

________________________________________

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดเชียงราย 3 จุด และที่จังหวัดน่าน แพร่ จุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด

08.jpg

________________________________________

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 5 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 3 จุด พบที่จังหวัดเชียงราย และน่าน จุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด   

07.jpg

________________________________________

วันที่ 6 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 30 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 11 จุด จังหวัดเชียงราย 8 จุด  ที่จังหวัดตาก น่าน แพร่ พบจุดความร้อนเท่ากันที่ 3 จุด และที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด  

06.jpg

 

________________________________________

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด

05.jpg

 

________________________________________

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 9 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา พบจุดความร้อนเท่ากัน  3 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด และที่จังหวัดตาก 1 จุด  

04.jpg

________________________________________

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 4 จุด 

03.jpg

________________________________________

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 15 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดเชียงราย 5 จุด จังหวัดตาก 2 จุด และที่จังหวัดแพร่ กับ ลำปาง พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด

02.jpg

________________________________________

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 13 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 10 จุด และที่จังหวัดเชียงราย 3 จุด

01.jpg