• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "มรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม" จำนวน 3,000 เล่ม (รับซอง 27 พ.ย.-9 ธ.ค. 2558 เวลา 9.00-16.00 น.)

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "มรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม" จำนวน 3,000 เล่ม (รับซอง 27 พ.ย.-9 ธ.ค. 2558 เวลา 9.00-16.00 น.)

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "มรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม"
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/05/2015

ประเภทของประกาศ