• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซากจรวดจีนตกแล้วกลางมหาสมุทรอินเดีย

ซากจรวดจีนตกแล้วกลางมหาสมุทรอินเดีย

zircon_-_5_9_2021_10_21_01_am.jpg

9 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานติดตามและรายงานสถานการณ์ของจรวด long march 5B ของจีน หรือ China Manned Space Agency: CMSA ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่า เมื่อเวลา 10:24  ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 9:24 ตามเวลาในประเทศไทย ซากจรวด long march 5B ได้ตกสู่พื้นโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย โดยไม่มีรายงานความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

GISTDA เปิดเผยว่า ซากจรวด long march 5B ของจีนได้ตกสู่พื้นโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ๆ หมู่เกาะมัลดิฟส์ ซึ่งใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์ของ GISTDA ที่ใช้ระบบการจัดการจราจรอวกาศ หรือ ZIRCON ในการวิเคราะห์และคาดการณ์จุดตกบริเวณมหาสุมทรอินเดีย ไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศ ซากจรวด long march 5B เป็นสมบัติของจีนที่ห้ามใครเก็บไว้เป็นของส่วนตัว และหากใครพบชิ้นส่วนดังกล่าวให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หากชิ้นส่วนอวกาศ ส่งผลให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน รัฐบาลของประเทศเจ้าของดาวเทียมหรือสถานีอวกาศ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ จรวด long march 5B ถูกส่งขึ้นอวกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จุดประสงค์เพื่อส่งโมดูลแรกของสถานีอวกาศจีน (Chinese Space Station: CSS) ซึ่งมีชื่อว่า  “เทียนเฮอ”  ที่คาดว่าสามารถปฏิบัติงานเต็มรูปแบบใน ปี พ.ศ.2565 โดยชิ้นส่วนหลักของ long march 5B มีน้ำหนักประมาณ 21 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุอวกาศที่มีน้ำหนักมาก