• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาจัดทำเสื้อเบลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำเสื้อเบลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำเสื้อเบลเซอร์ งบประมาณ 101,850.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
17/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ