• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างทำกระดาษจดหมาย (เฉพาะโลโก้) กระดาษจดหมาย (บันทึกข้อความ) และซองขาวพับครึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำกระดาษจดหมาย (เฉพาะโลโก้) กระดาษจดหมาย (บันทึกข้อความ) และซองขาวพับครึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำกระดาษจดหมาย (เฉพาะโลโก้) กระดาษจดหมาย (บันทึกข้อความ) และซองขาวพับครึ่ง งบประมาณ 177,620.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/04/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ