• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้ออุปกรณ์ประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุมย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุมย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุมย่อย งบประมาณ 406,065.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ