• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมางานรวมระบบ MMGS System Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมางานรวมระบบ MMGS System Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมางานรวมระบบ MMGS System Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 งบประมาณ 420,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ