• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาพัฒนาระบบ MMGS System Administration and Management ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบ MMGS System Administration and Management ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบ MMGS System Administration and Management ภายใต้โครงการ THEOS-2 งบประมาณ 430,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

พุธ, 19 พฤษภาคม 2021