• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) เพื่อทดแทนเครื่องสำรองกระไฟฟ้าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) เพื่อทดแทนเครื่องสำรองกระไฟฟ้าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ