• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาจัดทำสื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 300,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ