• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ (รับซอง 2-11 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ (รับซอง 2-11 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014

ประเภทของประกาศ