• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

10ธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

10ธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

11_0.jpg

 

#10ธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่
.
#เศรษฐกิจอวกาศ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยอาศัยทรัพยากร เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ #เศรษฐกิจอวกาศ เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการพัฒนาจรวดและดาวเทียมเพื่อใช้ทางการทหาร ต่อมาแนวคิดของเศรษฐกิจอวกาศก็ค่อยๆ กระจายสู่กลุ่มของพลเรือน จนกระทั่งปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจำนวนมากที่มีบทบาทในเศรษฐกิจอวกาศโลก
.
#พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอวกาศ เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจอวกาศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสำรวจอวกาศของนานาประเทศ ผลักดันทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพยากรณ์อากาศ การสำรวจแหล่งพลังงาน การสื่อสารทางไกล การประกันภัย การขนส่ง การเดินเรือ การบิน การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเมือง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แน่นอนว่าก็จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรฐกิจและสังคม นั่นหมายความว่าเมื่ออุตสาหกรรมอวกาศเติบโตย่อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆโตขึ้นไปด้วย
.
ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีประเทศไทย จากการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมากกว่า 35,600 กิจการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางต่อเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 56,122 ล้านบาทต่อปี
.
มีนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ไว้ว่า ในอนาคต #อุตสาหกรรมอวกาศโลก สามารถพัฒนากลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในปี 2040 ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้
.
- การลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมอวกาศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การลงทุนจำนวนมหาศาลของภาคเอกชนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรมอวกาศ จะดึงดูดให้กลุ่มนักลงทุนในกลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนหรือกลุ่มสตาร์ทอัพด้านธุรกิจอวกาศขยายตัวเพิ่มขึ้น
- รายได้จากอุตสาหกรรมอวกาศยังคงมีโอกาสเติมโตขึ้นเรื่อยๆ
- อุตสาหกรรมอวกาศสามารถต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ได้อีกหลากหลาย เช่น การเป็นท่าอวกาศยาน การท่องเที่ยวในอวกาศ การทำเหมืองแร่ในอวกาศ รวมทั้งการสำรวจ วิจัยการทดลองในอวกาศ เป็นต้น
- อุตสาหกรรมอวกาศยังสามารถปรับใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคใหม่ได้อีกหลายมิติ
.
เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพของ #อุตสาหกรรมอวกาศ ที่เรากำลังพูดถึง ต่อไปนี้คือ 10 ธุรกิจในอนาคตที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต
.
1. #ธุรกิจให้บริการนำส่งดาวเทียม หนึ่งในธุรกิจสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอนาคต คือ บริษัทที่ให้บริการปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียมหรืออวกาศยาน ที่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปล่อยจรวดและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจการส่งจรวดสู่ห้วงอวกาศ และในอนาคตอาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกมาก เพื่อรองรับการเติมโตของอุตสาหกรรมอวกาศ
.
2. #ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม เป็นธุรกิจที่จะทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนโลกเป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงได้ทุกจุดบนโลก ซึ่งปัจจุบันบริษัทเอกชนบางรายได้เริ่มดำเนินการแล้วในธุรกิจด้านนี้
.
3. #ธุรกิจสำรวจอวกาศ มีหน้าที่พัฒนาภารกิจขั้นสูงเพื่อขนส่งมนุษย์หรือสาธารณูปโภคขึ้นสู่ห้วงอวกาศไปยังดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือดาวเคราะห์อื่นๆ
.
4. #ธุรกิจสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์ บริษัทกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากโลก เข้าใจสภาพธรณีวิทยาและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบต่อทั้งระหว่างการดำเนินงานและตัวโครงสร้าง
.
5. #ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร แม้ว่าการบริการของบริษัทในกลุ่มนี้จะมีให้เห็นบ้างแล้วในปัจจุบัน แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมทำได้สะดวกรวดเร็วและอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์เพื่อความแม่นยำและครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต
.
6. #ธุรกิจทำเหมืองบนดาวเคราะห์ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจด้านธรณี เพื่อการสกัดน้ำ แร่หายาก หรือแร่โลหะจากกลุ่มดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆโลก
.
7. #ธุรกิจกำจัดขยะอวกาศ ให้บริการวิเคราะห์และติดตามขยะอวกาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และยังคงล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศ ซึ่งขยะอวกาศเหล่านี้จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นวัตถุอวกาศอื่นๆได้ อาทิ ดาวเทียม อวกาศยาน สถานีอวกาศ เป็นต้น หรือนำกลับสู่โลกเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธี
.
8. #ธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศ เป็นธุรกิจให้บริการออกแบบหรือพาท่องอวกาศสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือนักสำรวจอวกาศ เป็นต้น
.
9. #ธุรกิจการวิจัยและทดลองในอวกาศ เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการวิจัย ศึกษาค้นคว้า เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆในห้วงอวกาศ
.
10. #ธุรกิจออกแบบและพัฒนาจรวดหรืออวกาศยาน อีกหนึ่งธุรกิจสนับสนุนที่มีขนาดใหญ่ ให้บริการออกแบบชิ้นส่วนและประกอบอวกาศยาน รวมถึงระบบกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
.
จะเห็นได้ว่าในบรรดา 10 ธุรกิจที่กล่าวมานั้น บางธุรกิจเริ่มดำเนินการแล้วและบางธุรกิจกำลังจะกลายเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้จากที่ครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นแค่ความฝันของมนุษยชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า “#สิ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าอวกาศนั่นคือ #จินตนาการ” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆบนโลกใบนี้มาโดยตลอด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับจินตนาการใหม่ๆและต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศในอนาคตนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
.
#GISTDA ในฐานะภาครัฐได้เตรียมการมาโดยตลอด เช่น “#GALAXI” ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ที่ได้รับมาตราฐานตามข้อกำหนดขององค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ, “#ASTROLAB” ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทยแบบครบวงจร, “#MicroX” ห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้กับ #ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อเป็น #รากฐาน ที่สำคัญสำหรับ #คนยุคใหม่ รุ่นต่อๆไปเพื่อ #การพัฒนาประเทศในอนาคต
.

อ้างอิง
- กานดาศรี ลิมปาคม และ ธราธร รัตนนฤมิตศร. New Space Economy เศรษฐกิจแห่งอนาคต. เผยแพร่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
- ESA. What is the Space Economy. Publish in October 2019 via space-economy.esa.int
- Morgan Stanley. 10 Drivers of the New Space Ecosyste. Publish on 17 February 2021 via www.morganstanley.com

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #GISTDA #เศรษฐกิจอวกาศ #อุตสาหกรรมอวกาศ