• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง งบประมาณ 187,900 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ