• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มพื้นที่ให้แก่ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ CEPH-HQ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มพื้นที่ให้แก่ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ CEPH-HQ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มพื้นที่ให้แก่ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ CEPH-HQ งบประมาณ 454,750 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
02/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ