• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ 840,666.90
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ