• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาบุคคลช่วยงานวางแผนงานบิน UAV งานสำรวจ งานประมวลผลภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตำแหน่งผู้ควบคุมการบินสำรวจฯ และปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลช่วยงานวางแผนงานบิน UAV งานสำรวจ งานประมวลผลภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตำแหน่งผู้ควบคุมการบินสำรวจฯ และปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลช่วยงานวางแผนงานบิน UAV งานสำรวจ งานประมวลผลภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตำแหน่งผู้ควบคุมการบินสำรวจฯ และปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) งบประมาณ 140,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ