• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาจัดทำรายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำรายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำรายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ