• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน งบประมาณ 730,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ