• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ