• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คน GISTDA ต้องรู้ Ep.08 ตอน จัดการอย่างไรเมื่อบ้านและที่ทำงานคือที่เดียวกัน

คน GISTDA ต้องรู้ Ep.08 ตอน จัดการอย่างไรเมื่อบ้านและที่ทำงานคือที่เดียวกัน

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ จัด กิจกรรม คน GISTDA ต้องรู้ ครั้งที่ 8

ตอน   จัดการอย่างไรเมื่อบ้านและที่ทำงานคือที่เดียวกัน

WORK FROM HOME

  • งานในช่วง WFH เพิ่มขึ้นหรือลดลง ?
  • มีปัจจัยในการรบกวนเวลาทำงานบ้างไหม ?
  • งานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไร ? 
  • ปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานในช่วง WFH เป็นอย่างไร ?

 

โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ Google Meet มีผู้เข้่าร่วมกิจกรรมจำนวน 67 คน