• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้ออุปกรณ์หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับโครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับโครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับโครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 192,065.00 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/08/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ