• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม HOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64087071549 ระหว่างวันที่ 11 - 19 ส.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม HOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64087071549 ระหว่างวันที่ 11 - 19 ส.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
14/09/2021

ประเภทของประกาศ