• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

TOWN HALL MEETING Online ครั้งที่ 3

TOWN HALL MEETING Online ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  GISTDA จัดกิจกรรม TOWN HALL MEETING : ทีมผู้บริหารพบบุคคลากร ครั้งที่ 3

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 281 คน