• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาอำนวยความสะดวกการลงพื้นที่สำรวจภาคพื้นและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาอำนวยความสะดวกการลงพื้นที่สำรวจภาคพื้นและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/08/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ