• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนดาวเทียมจำลอง Satellite Qualification Model (SQM) โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนดาวเทียมจำลอง Satellite Qualification Model (SQM) โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนดาวเทียมจำลอง Satellite Qualification Model (SQM) งบประมาณ 1,200,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
วิธีคัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ