• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างซ่อมแซมอาคาร Vertex View และอาคารที่จอดรถและสันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมอาคาร Vertex View และอาคารที่จอดรถและสันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
27/08/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ